Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö (laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 24.1.1986/64).

Ympäristönsuojelua edistäviä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, kemikaali- ja jätevalvonta, ulkomelun torjunta sekä ilmanlaadun tarkkailu. Ympäristövalvonta valmistelee ympäristölupa-asiat ja tekee päätökset ympäristövalvontaan tehdyistä ilmoituksista. Myös lausuntojen antaminen muille viranomaisille kuuluu tehtäviin.

Parkanossa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii rakennus-ja ympäristölautakunta, joka on delegoinut osan päätäntävallastaan ympäristötarkastajalle.

Valvonta ja neuvonta ympäristötarkastaja  puh. 044 786 5650.

Katso Parkanon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja perustelut.

 

Viinikanjoki