Ajankohtainen tieto löytyy aina Sotesin sivuilta.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on valvoa, ennaltaehkäistä ja poistaa terveyshaittoja elinympäristössä sekä tiedottaa toiminta-alueensa asukkaille, miten elinympäristön terveyshaitoilta voi suojautua ja niitä ennaltaehkäistä.
Ympäristöterveyttä edistäviä tehtäviä ovat elintarvikkeiden, juomaveden ja uimavesien laadun valvonta, sisämeluntorjunta sekä asunnontarkastukset terveyshaittaa epäiltäessä. Lisäksi valvotaan päiväkotien, koulujen, kauneushoitoloiden, majoitustilojen ja ”kokoontumistilojen” terveydellisiä olosuhteita. Myös tupakkalain valvonta ovat osa ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttää.

Parkanossa terveydensuojeluviranomaisena toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöjaosto, joka on delegoinut osan päätäntävallastaan terveysvalvonnan viranhaltijoille.

Katso tästä Parkanon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset  ja perustelut.