Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluu mm. seuraavat tehtävät:

  • ympäristönsuojelu (mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu)
  • jätehuollon valvonta
  • maa-ainesasiat
  • luonnonsuojelu
  • maastoliikenneasiat

Viralliset kuulutukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

  • ympäristöluvat
  • maa-ainesluvat
  • päätökset YSL 115 §:n mukaisista ilmoituksenvaraisista toiminnoista
  • meluilmoitukset
  • maastoliikennelain mukaiset luvat

Kuulutukset

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ja viranhaltijana ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo, p. 044 7865 650, s-posti pentti.keskitalo[at]parkano.fi

Ajankohtaista

Vireillä olevat hakemus- ja ilmoitusasiat:

– Maanrakennus Kalevi Viitaharju Oy:n ympäristölupahakemus (kallion louhinta ja murskaus Karttiperäntien varrella)

– Fennosteel Oy:n maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus (kallion louhinta ja murskaus Fennokatu 2)

– Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / kiinteistö RN:o 581-401-4-111, os. Raittilantie (kiviaineksen murskaus)

Päätökset hakemusten ja ilmoitusten johdosta:

– Destia Rail Oy:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (radan päällysrakenteen vaihtotyöt välillä Käenkosken silta-Pentintie)