Parkanon tunnuslaji mänty

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluun kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • ympäristönsuojelu (mm. ympäristöluvat, ympäristömelu, ilmansuojelu, vesiensuojelu)
  • jätehuollon valvonta
  • maa-ainesasiat
  • luonnonsuojelu
  • maastoliikenneasiat

Viralliset kuulutukset

Vireillä olevat ja hyväksytyt (nähtävillä olevat)

  • ympäristöluvat
  • maa-ainesluvat
  • päätökset YSL 115 §:n mukaisista ilmoituksenvaraisista toiminnoista
  • meluilmoitukset
  • maastoliikennelain mukaiset luvat

Kuulutukset

Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ja viranhaltijana ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta, p. 044 7865 650, s-posti elsi.hietaranta[at]parkano.fi

Ajankohtaista

Kompostointi-ilmoitus

Kaikkien elintarvikebiojätettä kompostoivien tulee tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle vuoden 2022 loppuun mennessä. Ilmoitus koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajan asuntoja, kaikissa Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnassa. Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kompostoi vain puutarhajätettä tai kuivakäymäläjätettä. Jos aloittaa kompostoinnin ensi vuonna, siitä ehtii ilmoittaa myöhemmin. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Kompostointi-ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asioin.fi

Nyt on hyvä aika luopua öljylämmityksestä

Öljylämmityksen vaihtaminen kannattaa juuri nyt, kun siihen on saatavissa valtion tukea. Useimmissa tapauksissa investoinnin takaisinmaksuaika on reilusti alle 10 vuotta. Fossiilisen öljyn käytöstä luovutaan Suomessa 2030-luvun alkuun mennessä. Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen nostaa myös rakennuksen arvoa. Öljylämmitys aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta, joten lämmitysjärjestelmän vaihtaminen on myös iso ilmastoteko.

Lue lisää öljystä uusiutuviin.

Vireillä olevat hakemus- ja ilmoitusasiat:

Päätökset hakemusten ja ilmoitusten johdosta: 

–