Maankäyttöpäällikkö • Erkki Salomäki

 • osoitteet asemakaava-alueella
 • maanhankinta ja tonttien luovuttaminen
 • tonttien lohkomiset (hakemukset maanmittauslaitokselle)
 • kaupanvahvistus

Puh. 044 786 5610
erkki.salomaki@parkano.fi

Kartoittaja • Vyacheslav Kostromin

 • maastomittaukset
 • rakennusten maastoon merkintä
 • kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset
 • kaavoituslautakunnan sihteeri

Puh. 044 786 5663
vyacheslav.kostromin@parkano.fi

Toimitusvalmistelija • Marja-Liisa Ala-Salomäki

 • kartat
 • kiinteistörekisteriotteet, lainhuuto- ja rasitustodistukset
 • tulosteet, kopiot ja työtilaukset

Puh. 044 786 5664
marja-liisa.ala-salomaki@parkano.fi

Tekninen johtaja • Jarmo Kyösti

 • kaavoittaminen
 • maanhankinta ja tonttien luovuttaminen
 • teknisenlautakunnan esittelijä

Puh. 044 786 5601
jarmo.kyosti@parkano.fi