Liikuntapaikkojen hoitaja
Veli-Matti Pölönen
varaukset yms.
p. 044-7865513

Liikuntapaikkojen hoitajat
päivystävä numero 044-7865514