Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi 1.8.2019 alkaen toistaiseksi seuraavat virat:

-yhtenäiskoulun ja lukion yhteinen matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) ja  tietotekniikan lehtorin virka

 

 –yhtenäiskoulun ja lukion yhteinen erityisopettajan virka

 

Virkojen ensisijaisena sijoituspaikkana on yhtenäiskoulu.

Tehtävät edellyttävät innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti.

Palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakemukset sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta 30.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Virkoja täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Valitun on toimitettava sivistysjohtajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

Rehtori Tarja Männikkö-Tarsia,  puh. 044 7865 531, e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

Johtava rehtori Jenni Annala, puh. 044 7865 502, e-mail jenni.annala@parkano.fi

Sivistysjohtaja Jenni Alppi, puh. 044 7865 501, e-mail jenni.alppi@parkano.fi