PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA

Parkanon kaupunginvaltuusto on määritellyt kaupunkistrategiassa vision 2015 seuraavasti:

”PARKANO ON SEUTUKUNNALLINEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN KESKUS, JOKA TARJOAA KUNTALAISILLE KATTAVAT JA LAADUKKAAT PALVELUT TURVALLISESSA JA LUONNONKAUNIISSA YMPÄRISTÖSSÄ”

Parkanon vahvuutena ovat maantieteellinen sijainti kasvavien kaupunkiseutujen lähistöllä ja erinomaiset liikenneyhteydet sekä realisoitavissa olevat mahdollisuudet laadukkaaseen, luonnonläheiseen asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen.

Parkanossa elinkeinoelämän keskeisiä tekijöitä ovat perinteikkäät teollisuuden alat: metalliteollisuus, metsä- ja puunjalostusteollisuus sekä viime vuosina kasvanut muoviteollisuus.

Kattavat julkiset palvelut ja yksityisen sektorin laaja palvelutarjonta tuovat kaupunkiin dynaamista henkeä ja yritteliäisyyteen kannustavaa kulttuuria. Kaupunkikuvaa vilkastuttavat Parkanon vetovoimainen ostoskeskittymä, joka houkuttelee asiakkaita koko seutukunnan alueelta sekä vilkkaasti liikennöidyltä kolmostieltä.

Syyskuussa 2012 Parkanossa oli 6943 asukasta. Väestömäärän kehityksen suunta on aleneva. Positiivista väestökehitystä pyritään tukemaan ja edesauttamaan kaikin keinoin. Parkanon onnistunut markkinoiminen houkuttelevana kotikuntana sekä kriittisten menestystekijöiden löytäminen muuttovoiton aikaansaamiseksi ovat strategiakauden keskeisiä haasteita.