Parkanon kaupungin vesilaitoksen tasauslaskut lähtivät asiakkaille tuplana.
Vesilaitos pahoittelee virhettä ja pyytää asiakkaita olemaan tarkkoina, etteivät maksa laskua kahteen kertaan.
Erityisen tarkkana pitää olla niiden asiakkaiden, jotka ovat tehneet sopimuksen e-laskutuksesta tai suoramaksusta.

Laskut ovat sisällöltään samanlaiset viitenumeroa myöten, mutta ulkoasultaan hieman erilaiset.
Kumpikin tuli omassa kirjekuoressaan. 
Virheellisestä laskutuksesta on lähetetty asiakkaille tiedote kirjeellä.