Parkanon Vesi Oy:stä muistutellaan järkevästä veden käytöstä nyt, kun takana on lämmin kesä ja pitkä kuiva kausi. Vaikka sadekausi alkaisikin, niin sen vaikutus pohjaveteen tulee vasta pitkällä viiveellä.

Puhtaan talousveden käyttötarkoitus on ravinto ja riittävä henkilökohtainen hygienia. Ulkona tapahtuva talousveden virkistyskäyttö, nurmikoiden kastelu ja ulkona tapahtuvat pesut on syytä laittaa tarkan harkinnan piiriin.

Varsinaista huolta ei toimitusjohtaja Pentti Kankaan mukaan vielä ole, ja vettä riittää edelleenkin pohjavesialueilla. Lähinnä kysymys on varautumisesta ensi syksyyn ja talvikauteen. Tällä hetkellä pohjaveden korkeus ja alenema ovat sillä tasolla, että kuivuuden jatkuessa vesivarannot ovat heikot talvea varten.

– Esimerkkinä voisi mainita Vuorijärven pohjavesialueella veden pinta on keskimäärin 1,5 m alempana kuin kesää aloitettaessa. Laskennallisesti se tarkoittaa, että alueella on 330.000 m3 eli 330 miljoonaa litraa vähemmän vettä kuin huippuaikana.

Kangas toivoo asiakkaiden olevan vesihuollon apusilminä havainnoimassa myös mahdollisia verkostovuotoja.

– Niitäkin aina voi olla, ja näin kuivana aikana havainnointi on helpompaa. On tärkeää tehdä tarvittavat korjaukset pikaisesti. Jos havaitsette jotain poikkeavaa märkyyttä maastossa, niin pyydämme ilmoittamaan siitä päivystysnumeroomme 044 7865 777.