Parkanon kaupunki tarjoaa parkanolaisille lapsiperheille niiden tarpeita vastaavaa laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys turvataan ottamalla huomioon hänen yksilölliset lähtökohtansa  ja tarpeensa oppimisympäristön luomisessa sekä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toiminnan perustana on lasten, vanhempien ja henkilökunnan avoin vuorovaikutus, kasvatuskumppanuus.

Parkanossa varhaiskasvatusta tarjotaan Kuttikallion päiväkodissa ja Kuttikallion päiväkodin alaisissa ryhmissä Lystinmäen toimintakeskuksessa sekä perhepäivähoidossa.
Esiopetusta järjestetään Kuttikallion päiväkodin alaisissa ryhmissä Lystinmäen esiopetus A ja Lystinmäen esiopetus B Lystinmäen toimintakeskuksessa ja Haitula esiopetus (ulkoilmapainotteinen) Kuttkikallion päiväkodin tiloissa.

Lasta voidaan hakea varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päätyttyä. Varhaiskasvatuspaikkoihin on jatkuva haku.

Varhaiskasvatus ja esiopetuksen paikkoja toimintakauden alusta 1.8. alkaen haetaan keskitetysti helmi- ja maaliskuussa. Hakuilmoitus julkaistaan Parkanon kaupungin nettisivuilla sekä paikallislehdessä.

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan, mutta kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen, jos työllistymisestä tai opintopaikan myöntämisestä johtuen alkamisajankohtaa ei ole voinut ennakoida.

Ensisijaisesti varhaiskasvatus, esiopetus- ja koululaisten APIP paikkaa haetaan sähköisellä varhaiskasvatus-, esiopetus- sekä koululaisten APIP hakemuksella.

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemuksen voit täyttää tästä linkistä.

Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, hakemuksen voit tehdä paperisella lomakkeella, jonka löydät kaupungin nettisivuilta lomakkeet. Toimita lomake koulutoimistoon, kaupungintalolle.

Päätös varhaiskasvatuspaikasta

Saat päätöksen varhaiskasvatuspaikasta noin viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. Päätöksen antamisen jälkeen varhaiskasvatuksen aloituspäivää ei voi enää muuttaa. Huomioi, että lapsi ei voi käyttää koko kuukauden varhaiskasvatustunteja, kun hän aloittaa tai päättää varhaiskasvatuksen kesken kuukauden.

Käythän hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottamisen. Saat päätöksen sähköisenä, jos olet käynyt hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottamisen suomi.fi sivustolla. Sähköinen päätös on luettavissa suomi.fi sivustolla heti, kun päätös on lähetetty sähköisesti. Suomi.fi lähettää sähköpostiisi ilmoituksen uudesta päätöksestä. 

Käy hyväksymässä sähköisten viestien vastaanottaminen

Jos et ole hyväksynyt sähköistä viranomaisviestintää, saat päätöksen kirjepostilla noin seitsemän (7) arkipäivän kuluessa päätöksen lähettämisestä.

Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Varhaiskasvatuspaikka tulee vahvistaa tai peruuttaa tarjotun palvelun vastaanottaminen -lomakkeella. Vahvistus tai peruutus on jätettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa tiedoksiantopäivästä. Jos varhaiskasvatuksen aloituspäivä on aiemmin kuin neljäntoista (14) päivän päästä tiedoksiantopäivästä, on ilmoitus jätettävä viimeistään varhaiskasvatuksen aloituspäivää edeltävänä päivänä.

Varhaiskasvatusajan muutos

Miten haet muutosta varhaiskasvatusaikaan?

Jos lapsen varhaiskasvatuksen tarpeeseen tulee muutoksia eli lapsi tarvitsee enemmän tai vähemmän varhaiskasvatustunteja, hae muutosta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. 

Sähköinen lomake palveluntarpeen muuttaminen

Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, hae muutosta muutoslomakkeella, jonka löydät kaupungin nettisivuilta lomakkeet. Toimita lomake koulutoimistoon, kaupungintalolle.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti sähköisellä irtisanomislomakkeella  tai  paperisella lomakkeella, jonka löydät kaupungin nettisivuilta lomakkeet. Ilmoitathan varhaiskasvatuspaikan irtisanomisesta heti kun irtisanominen on ajankohtaista! Toimita lomake koulutoimistoon, kaupungintalolle.

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA/ VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS 
Sarita Rajamäki
sarita.rajamaki@parkano.fi
p. 044 786 5530

SIVISTYSTOIMEN TOIMISTOSIHTEERI/ VARHAISKASVATUKSEN LASKUTUS 
Sari Niemi
sari.niemi@parkano.fi
p. 044 786 5503
 

KUTTIKALLION PÄIVÄKODIN JOHTAJA 
Jaana Mansikkaviita
jaana.mansikkaviita@parkano.fi
p. 044 786 5511

SIVISTYSJOHTAJA, SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAJOHTAJA
Ville Paldanius
ville.paldanius@parkano.fi
p. 044 786 5501

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koululaisten APIP-hakemus

Varhaiskasvatuspalvelun vastaanottaminen

Varhaiskasvatuksen tulotiedot

Palvelutarpeen muutosilmoitus

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten APIP irtisanominen

Tulostettavat lomakkeet

Parkanon kaupunki lomakkeet

 

In English