Esityslistat ja pöytäkirjat (uusi järjestelmä 1.5.2022 alkaen) 
Pöytäkirjat (vanha järjestelmä 30.4.2022 asti)

 

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2023

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto on kaikkien ikäihmisten edustaja Parkanon kaupungissa. Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palveluiden kannalta. Kaupunginhallitus huolehtii neuvoston asettamisesta sekä toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston vuosien 2021 – 2023 kahdeksanjäseninen edustus, sekä edustettavat yhdistykset ja organisaatiot jakautuvat seuraavasti:

Jäsenet

 

Anne-Mari Kuusisalo

puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja

Hannu Valli

varapuheenjohtaja, Oikeutta Eläkeläisille ry

Päivi Ala-Kauhaluoma

Parkanon Eläkeliitto ry

Anneli Humala

Parkanon Seniorit ry

Kauko Kaitaranta

Parkanon Eläkkeensaajat ry

Anna-Liisa Lepistö

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys ry

Sirpa Liukonen

Parkanon Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Saara Viitaharju

Parkanon Rantakoto ry

 

 

Varajäsenet

 

Ann-Marie Ahokangas

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys ry

Pertti Kohtala

Parkanon Seniorit ry

Kalevi Niemenmaa

Oikeutta Eläkeläisille ry

Urho Orreveteläinen

Parkanon Eläkkeensaajat ry

Marjo Rintamäki

Parkanon Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

 

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii kaupunginsihteeri Anne Ranta.

 

Vuoden 2023 tärkeimmät tavoitteet

 • Kokouksia tullaan pitämään noin neljä kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. 
 • Kehitetään ja tiivistetään yhteistyötä yhteistyöverkostojen kanssa.
 • Annetaan lausuntoja ja tehdään tarvittaessa aloitteita. Seurataan ikäihmisten ja hyvinvointisuunnitelman toteutumista paikkakunnalla ja seurataan vanhuspalvelulain toteutumista.
 • Otetaan aktiivisesti osaa ikäihmisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Vuoden 2023 toiminta

 • Vähintään neljä kokousta vuodessa säännöllisin väliajoin
 • Osallistutaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.
 • Järjestetään seniorisumpit. Tavoitteena on saada tietoa ajankohtaisista asioista vanhusten palveluihin liittyen. Tilaisuudessa voidaan kuulla asiantuntijoita, viranhaltijoita sekä muita sidosryhmiä.
 • Toteutetaan tutustumiskäyntejä Parkanon alueen palvelukoteihin, kotihoitoon ja muihin kohteisiin, mikäli mahdollista.
 • Kehitetään viestintää.
 • Vanhusneuvoston pöytäkirjat julkaistaan Parkanon kaupungin verkkosivuilla kohdassa päätöksenteko.
 • Kutsutaan kokouksiin asiantuntijoita ja muita vieraita
 • Kehitetään toimintaa yhteistyössä kaupunkiorganisaation sekä muiden neuvostojen kanssa