Parkanon kaupunki järjestää vammaispalvelut Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin muodostamalla yhteistoiminta-alueella yhteistyössä Kolmostien Terveys Oy:n kanssa.

Linkki Kolmostien Terveys Oy:n tuottamien vammaispalvelujen verkkosivulle

Lisätietoja ja henkilökohtaisen ajanvarauksen vammaispalvelun asiantuntijalle Parkanon sosiaalitoimistoon voit tehdä numerosta 044 786 5316.

Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja tukitoimet, jotka kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle ihmiselle.

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisen henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat omatoimista suoriutumista.

Vammaiselle henkilölle laaditaan yhteistyössä työntekijän ja asiakkaan kanssa henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja.

Vammaispalvelulain mukaan palveluja haetaan kirjallisesti tarkoitukseen varatulla hakemuksella. Hakemuksia saa sosiaalitoimistosta. Hakemuksen voi myös itse tulostaa Lomakkeet-verkkosivulta ja toimittaa sosiaalitoimistoon. Mukaan liitetään lääkärintodistus ja/tai muu terveydenhuollon asiantuntijan antama lausunto.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö 

Omaolo on kansallinen digipalvelu, joka auttaa sinua arvioimaan palvelun tarvettasi. Omaolossa arvioitavia palveluita ovat henkilökohtainen apu, liikkumisen tuki ja omaishoito. 

Yhteystiedot: 
Eeva Muurinen
Vammaispalvelun asiantuntija
Parkano-Kihniö sote yhteistoiminta-alue
puh. 044 7865 316

Kehitysvammapalvelut

Palveluita järjestetään lähinnä oman alueen kehitysvammaisille asiakkaille ja ne perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), mutta myös muu sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö säätelee toimintaamme. Pääsääntöisesti asiakkuus edellyttää kehitysvammadiagnoosin. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma, jotka määrittelevät tarkemmin palveluiden sisältöä.