Vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat (uusi järjestelmä 1.5.2022 alkaen)
Pöytäkirjat (vanha järjestelmä 30.4.2022 asti)

 

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2023

Vammaisneuvoston on Parkanon kaupunginhallituksen asettama yhteistyö- ja vaikuttamiselin, jossa ovat mukana vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä kaupungin edustajat. Kaupunginhallitus huolehtii neuvoston toimintaedellytyksistä.

Neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston vuosien 2021 – 2023 seitsenjäseninen edustus, sekä edustettavat yhdistykset ja organisaatiot jakautuvat seuraavasti:

Jäsenet

 

Päivi Uusitalo

puheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja

Tuula Haapamäki

Ikaalisten-Parkanon Kehitysvammaisten Tuki ry

Matti Pakola  

Parkanon-Kihniön Reumayhdistys ry

Leena Westerlund

Parkanon Seudun Diabetesyhdistys ry

Marjatta Rintala

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys ry

Marja-Riitta Niemensivu

Parkanon Seudun Mielenterveysyhdistys Toivo ry

Matti Taanila

Ylä-Satakunnan Kuuloyhdistys ry

Sointu Wasström

Kyrösjärven Näkövammaiset ry

Markku Nuuttila

Parkanon neurokerho

Varajäsenet

 

Liisa Kallioniemi

varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen edustaja

Kaija Järvenmäki

Parkanon-Kihniön Reumayhdistys ry / Parkanon Seudun Mielenterveysyhdistys Toivo ry

Paula Pylväläinen

Parkanon Seudun Diabetesyhdistys ry

Anna-Liisa Lepistö

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys ry

Asko Reentie 

Ylä-Satakunnan Kuuloyhdistys ry

Neuvoston esittelijänä on toiminut 31.12.2022 saakka sosiaalityön päällikkö Reetta Peltonen, asiantuntijajäseninä vammaispalvelun asiantuntija Eeva Muurinen sekä terveys- ja hyvinvointijohtaja Taina Niiranen ja sihteerinä kaupunginsihteeri Risto Uotila.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuualueelle, hyvinvointialueelle on valittu vanhusneuvosto. Parkanon kaupungin vammaisneuvoston jäsen Tuula Haapamäki on Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsen, varajäsen on Marjatta Rintala. Sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajia kutsutaan tarvittaessa Parkanon vammaisneuvoston kokouksiin asiantuntijoina. Sihteerinä jatkaa 1.1.2023 alkaen kaupunginsihteeri Anne Ranta.

Vammaisneuvosto toteuttaa vaikuttamistehtäväänsä mm. aktiivisella edunvalvonnalla antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa tärkeiksi katsomiinsa asioihin, osallistumalla aktiivisesti tapahtumiin ja tilaisuuksiin, sekä lisäämällä toiminnan tunnettavuutta.

Vuoden 2023 tärkeimmät tavoitteet
– Toiminnan uudelleenkäynnistäminen
– Tunnettavuuden lisääminen
– Edunvalvonta vammaisia koskevissa asioissa

Vuoden 2023 toiminta
– Päivitetään tiedot Parkanon kaupungin verkkosivuille
– Vähintään 4 kokousta vuodessa säännöllisin väliajoin
– Toteutetaan tutustumiskäynnit senioritaloon ja Kaarnaan
– Kutsutaan kokouksiin asiantuntijoita ja muita vieraita
– Otetaan kantaa kaupungin strategiaan ja julkisiin rakennushankkeisiin
– Jatketaan Kirkkopyhä -perinnettä yhteistyössä yhdistysten ja seurakunnan kanssa
– Näkyvyyttä kaupungin sosiaalisen median kautta yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa
– tiedotetaan yhdistysten taholta tapahtumista