Valtatie 3:n liittymäjärjestelyiden parantaminen on alkanut Parkanossa Niementien kohdalla. Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt työt yhdessä Parkanon kaupungin kanssa.

Niementielle rakennetaan kiertoliittymä ja kiertoliittymästä uusi ramppi valtatie 3:lle. Teollisuustien ja Elokankaantien välille rakennetaan uusi kevyen liikenteen yhteys. Yhteys alittaa valtatien uuden rakennettavan alikulkukäytävän kautta.

Lisäksi hankkeen yhteydessä rakennetaan melusuojausta sekä uusia viher- ja istutusalueita ja uusitaan valaistusta sekä liikenteen ohjaus- ja suojarakenteita.

Valtatie 3:n liittymäjärjestelyjä ja Parkanossa kaupungin katuverkon yhteyksiä muuttavan hankkeen tarkoituksena on ensisijassa liikenneympäristön selkeyttäminen ja sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Hankkeen yhteydessä rakennettavat melusuojaukset pienentävät valtatien liikenteestä aiheutuvia meluhaittoja. Tavoitteena on myös liikennealueen nykyisen yleisilmeen parantaminen.  

Korjaustöistä häiriöitä valtatie 3:n liikenteeseen

Töiden yhteydessä valtatie 3:n kaistajärjestelyitä joudutaan muuttamaan ja nopeusrajoituksia alentamaan. Lisäksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään lyhytaikaisesti kokonaan. Liikenteen pysäytykset tehdään ruuhka-ajan ulkopuolella.

Kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakennustöiden ajaksi valtatie 3:n liikenne joudutaan ohjaamaan työnaikaiselle kiertotielle.

Rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan kesäkuussa 2017. Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy. Hankkeen noin 1,5 miljoonan euron kustannuksista Parkanon kaupunki maksaa noin 460 000 euroa.