6.-12.5.2019 vietettävällä valtakunnallisella jätevesiviikolla kannustetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä toimivuus, kunnostustarve ja -aikataulu. Jätevesijärjestelmän on oltava toimiva ja hyvin hoidettu, jotta lähivesistöt ja -ympäristö pysyvät puhtaina ja hyvässä kunnossa. Katso KVVY:n tiedote asiasta ja neuvonnan yhteystiedot tästä.