Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville  vähäinen asemakaavan muutos 7. kaupunginosa (Pentti), kortteli 7005 (osa).

Suunnittelualueen kortteli sijaitsee Kirkkojärven pohjoispuolella, Pentintien ja Väinönkadun kaakkoispuolella.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 7005 (osa).

Asemakaavan muutoksella muodostuu  kortteli 7005 (osa).

Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa käyttötarkoituksenmuutos korttelin 7005 asuinkerrostalojen (AK) ja liikerakennusten (KL) tonteille 6 ja 7 siten, että tonteista muodostuu kaavamuutoksen myötä yksi asuinpientalojen (AP) rakennuspaikka. Voimassa olevan asemakaavan mukaisella AK-tontilla on rakennettuna asuinrakennus ja KL-tontilla aiemmin sijainnut kioskirakennus on purettu.

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavamääräykset ja selostus ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 § mukaisesti 28.6. – 18.7.2024 välisen ajan Parkanon kaupungintalon julkisten kuulutusten ilmoitustaululla,  kaupungintalon 3. kerroksen maankäyttöosaston ilmoitustaululla osoitteessa Parkanontie 37, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla.

Kaavakartta_AKM_kortteli_7005_Ehdotus_7.6.2024-1-1.pdf

Selostus__AKM_kortteli_7005_Ehdotus_7.6.2024-1-1.pdf

Selostuksen liite_1_Asemakaavan-seurantalomake-1.pdf

Selostus_Liite_2_Kaavakartta_ja_maaraykset-1-1.pdf

Lisätietoja:   Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh. 0400 858101   pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi 

Maankäyttö- ja kaavoituspäällikkö Erkki Salomäki, puh. 044 7865610, erkki.salomaki@parkano.fi

Parkanon kaupunki: https://www.parkano.fi/category/uutiset/.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna 18.7. 2024 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

 Tekninen lautakunta