Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 5075

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 24.10.2018 §152 vähäisen asemakaavan muutoksen vireille tulosta Parkanon kaupungin 5. kaupunginosassa (Pahkala) korttelissa 5075 tontilla 1, sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) osoitetaan korttelin 5075 tontin 1 muodostuminen tonteiksi 2 ja 3. Asemakaavamuutoksella toteutetaan kauppakirjassa (24.3.2018) mainitun kaupan kohteen toteutuminen pinta-alan ja rajamittojen mukaisesti. Muutoksessa siirretään tonttien välistä rajaa itään noin 4 metriä. Lisäksi rakennusalueiden rajat tarkistetaan vastaamaan tontilla olevien rakennusten sijaintia.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna 19.11. 2018 mennessä osoitteeseen; Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Kaavamuutosehdotus

Kaavamääräykset

Voimassa-oleva-asemakaava AM92

Sijaintikartta