Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 4050

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 13.2.2019 § 12 vähäisen asemakaavan muutoksen vireilletulosta Parkanon kaupungin 4. kaupunginosassa (Kallio)

korttelissa 4050 koskien tonttia 2 ja 10, sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) osoitetaan korttelin 4050 tonttien 2 ja 10 muodostuminen tontiksi 11. Asemakaavamuutoksella poistetaan tonttien 2 ja 10 välinen raja. Lisäksi rakennusalueiden rajat tarkistetaan, jolla uudisrakennusten sijoittuminen tontille helpottuu.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna

11.3. 2019 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Vähäinen-muutosehdotus-4050

Kaavamääräykset-4050

Sijaintikartta