Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 3038

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 22.5.2019 § 7 vähäisen asemakaavan muutoksen vireille tulosta Parkanon kaupungin 3. kaupunginosassa (Viinikka)

korttelin 3038 (tontit 11 ja 12), sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Alue sijaitsee Aureentien ja Pitkäkadun välissä.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) muutetaan tonttien välinen raja vastaamaan nykyistä kiinteistöjaotusta. Nykyisessä kaavassa korttelin kerrosluku on II (2). Korttelin kerrosluvuksi muutetaan I (1), mikä vastaa korttelissa rakennettujen rakennusten (rivitalot) kerroslukua. Kaavamääräyksen; Ohjeellinen rakennuksen paikka (viiva), poistetaan kokonaan, koska se ei vastaa rakennusten sijoittumista tonteille.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna

17.6. 2019 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamääräykset

Alueen sijainti