Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 7027

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 18.3.2020 § 24 vähäisen asemakaavan muutoksen vireilletulosta Parkanon kaupungin 7. kaupunginosassa (Pentti) korttelissa 7027 (osa), sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.  Kortteli sijaitsee Alanderinkaaren varrella.

Vähäisellä kaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa osittain korttelin 7027 tonttijakoa niin, että neljästä tontista (1-4) muodostuu kolme tonttia. Esitys muutokseen on tullut tonttien varaajilta.

Vähäinen asemakaavan muutosehdotus on MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä
27.3. – 9.4.2020 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla www.parkano.fi/ajankohtaista. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna
9.4. 2020 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla kaupunki@parkano.fi
Liitteenä asemakaavan muutosehdotus sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja
maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 044-7865610.

Tekninen lautakunta

Kaavaehdotus

Kaavamääräykset