Vähäinen asemakaavan muutos korttelissa 4072

Parkanon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 17.4.2019 § 7 vähäisen asemakaavan muutoksen vireilletulosta Parkanon kaupungin 4. kaupunginosassa (Kallio) korttelia 4072, sekä valmisteluvaiheen maanomistajien kuulemisesta.

Vähäisellä kaavamuutoksella (MRA 27§) poistetaan korttelin 4072 AP-1 ja AP-4 tonttien välistä käyttötarkoitusrajaa siten, että rivitalotontti 581-4-4072-8 on määräykseltään AP-1 ja omakotitontit 581-4-4072-7, 581-4-4072-9 ja 581-4-4072-10 ovat kaavamääräykseltään AP, kuten tonttijaossa ja tonttikartassa on määritelty lohkomisen yhteydessä. Käyttötarkoitusrajan siirtäminen vastaan nykyistä kiinteistöjaoitusta.

Mahdolliset mielipiteet (MRA 30§) tulee jättää tekniselle lautakunnalle osoitettuna

20.5. 2019 mennessä osoitteeseen, Parkanon kaupunki, Tekninen lautakunta, PL 14, 39701 Parkano tai sähköpostilla  kaupunki@parkano.fi

Liitteenä asemakaavan muutosehdotus ja kaavamääräykset.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Kyösti puh. 044-7865601 ja maankäyttöpäällikkö Erkki Salomäki puh. 0447865610.

Tekninen lautakunta

Asemakaavan muutosehdotus

Kaavamääräykset

Sijaintikartta