Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioiden, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Tehtäviä tulee toteuttaa eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä. Lisäksi laki velvoittaa kuntaa kuulemaan asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä ja huolehtia asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Urheiluseuraverkosto on toiminut Parkanossa vuodesta 2018 lähtien. Verkosto on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Verkostossa ovat edustettuina parkanolaisten liikunta- ja urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten edustajia. Liikuntapalvelut resursoi ja koordinoi seuraparlamentin toimintaa liikuntalain yhteistyövelvoitteeseen perustuen.

Lisätietoja:

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Antti Luusalo
044 7865 512 / antti.luusalo@parkano.fi