Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti alueen uima-allasvesiä sekä uimarantoja mm. vesinäytteitä ottamalla. Näytteenoton yhteydessä tarkastetaan uima-altaan tai rannan turvallisuus ja yleinen siisteys. Uima-altaiden ja uimarantojen yhteydessä on ilmoitustaululla näkyvissä viimeisimmän uimavesinäytteen tulokset.

Harjulammen ja Terveystalon uimarantojen uimavettä valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

Uimarannoiksi hyväksymättömien ns. uimapaikkojen valvontaa tehdään tarpeen mukaan, lähinnä terveyshaittaepäilyn selvittämiseksi.

Uimavesinäytteen oton yhteydessä tarkistetaan myös uimarannan levätilanne. Levätilanne voi kuitenkin vaihdella jopa päivittäin esim. tuulista ja sateista johtuen. Jos rannalla havaitaan Syanobakteereja eli sinileviä viedään sinne kyltti, jossa varoitetaan uimisesta runsaan sinileväkukinnan aikana. Jos vesi on levän vihreäksi värjäämää ei siinä pidä uida. Pienet lapset ja lemmikkieläimet kannattaa pitää poissa rannoilta (saattavat niellä vettä jossa on sinilevän aiheuttamia myrkkyjä).

SINILEVÄPITOISTA VETTÄ EI SAA KÄYTTÄÄ MYÖSKÄÄN PESUVETENÄ ETENKIN SAUNASSA VÄLTTYÄKSEEN MAHDOLLISILTA TOKSISILTA HÖYRYILTÄ.

Liikuntapalvelu vastaa Parkanossa uimarannoiksi hyväksyttyjen rantojen kunnosta ja turvallisuudesta.