Työllisyyspalvelut

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskus toimii keskitetysti perusturvaosastolla vanhan
paloaseman tiloissa. Toiminta perustuu tiiviiseen ja joustavaan yhteistyöhön Pirkanmaan
työ- ja elinkeinotoimiston Parkanon toimipisteen kautta.

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskuksen perustehtävä on valmentaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita löytämään omia voimavaroja ja parantaa elämäntilannetta. Päämääränä on työllistyminen,
koulutus, kuntoutus tai eläke. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävä ja velvollisuus on ohjata asiakasta
palveluiden piiriin, sekä kunnioittaa asiakkaan oman elämän arkea ja samalla kannustaa parempaan arkipäivään.

Työelämän palvelukeskuksen työllisyyspalvelut

Työelämän palvelukeskus tarjoaa palveluita parkanolaisille pitkään työttömänä olleille työnhakijoille. Palvelukeskuksessa tuotetaan työttömille ja syrjäytymisuhan alla oleville henkilöille mm. seuraavia työllisyyspalveluita:

 • Kuntouttavaa työtoimintaa
 • Hankkeiden muodossa mm. yksilövalmennusta ja -ohjausta

Asiakkaan kanssa laaditaan mm. palvelukokonaisuuden suunnitelma.
Suunnitelma sisältää erilaisia työllistymiseen liittyviä palveluja mm. koulutusta,
palkkatuetun työn mahdollisuuksia ja terveydentilan kartoitusta.

 • Terveydenhoito palvelut

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työllistymisen mahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Työtoimintaa järjestetään asiakkaalle asiakkaan voimavarojen mukaisesti. Työtoiminta on laadukasta ja monipuolista mm.

 • huonekalujen entisöinti ja korjaus
 • metallityöt
 • puutyöt
 • kudonta, neulominen ja ompelu
 • kotitaloustyöt
 • puutarha- ja pihatyöt
 • atk-opetusta

  Kuntouttavan työtoiminnan tuotteita alla olevissa kuvissa.
  Katso myös Työelämän palvelukeskuksen Esite.pdf

kuntouttava2011_2a

omatkuvat_015a valmistujaiset_104a

Kunnan tulee lain mukaan järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, jonka kohderyhmään kuuluvat ne
pitkään työttöminä olleet asiakkaat, jotka saavat työmarkkinatukea ja/tai toimeentulotukea.

Työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan
sosiaalihuollon viranomaiset sekä työtoiminnan ohjaaja laativat asiakkaan kanssa. Työtoiminnan
aikana henkilön työ- ja toimintakykyä arvioidaan ja vahvistetaan.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kerrallaan 3 – 24 kuukaudeksi, vähintään yhtenä ja enintään
viitenä päivänä viikossa 4-8 tuntia päivässä. Henkilölle maksetaan työmarkkinatukea ja/tai toimeentulotukea,
9 e kulukorvaus tai toimintarahaa toteutuneilta työpäiviltä.

Kuntouttavan työtoiminnan työvalmentajan tavoittaa puh.  044 7865 752.


Moniammatillista osaamista

Työelämän palvelukeskuksen yhteistyökumppaneita ovat mm. työ- ja elinkeinotoimisto, sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, kaupungin eri hallintokunnat sekä eri yhdistykset ja yhteisöt.
Erilaiset hankkeet mm. Metlan kariketyö ja Parkanon kaupungin omat hankkeet.

Moniammatillinen osaaminen takaa työelämän palvelukeskuksen asiakkaille mahdollisimman
hyvän ja laajan palvelun asioiden hoitoon ja kuntoutukseen.