Parkanon kaupunki on teettänyt FCG Finnish Consulting Group Oy:llä selvityksen tuulivoimaloiden maisemavaikutuksista.
Selvityksessä on huomioitu kaikki maakuntakaavassa tuulivoimalle soveltuvaksi osoitetut alueet.
Selvityksen tuloksia ja havainnekuvia esitellään avoimessa tilaisuudessa Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa tiistaina 10.5. klo 17.
Myös etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista.

Teams-linkin ja lisätietoja voi pyytää: kirsi.nieminen@parkano.fi.