Parkanon kaupungin alueella on tällä hetkellä kaksi aktiivista tuulivoimahanketta, joissa on tehty kaavoitusaloite ja aloitettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettely.

Kaavoitusprosessiin voi tutustua Parkanon kaupungin kaavoituskatsauksesta, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.03.2022. 

YVA-menettely edellytetään kaikilta tuulivoimahankkeilta, joissa on vähintään 10 voimalaa tai voimaloiden kokonaisteho on yhteensä vähintään 45 MW.

Lisätietoa YVA-menettelystä: www.ymparisto.fi/fi-fi/asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi

 

Hankkeet

Takakangas-Pihlajaharju

Parkanon Tuuli Oy toimii hankevastaavana Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeessa. Hankkeesta on käynnissä kaavoitus ja YVA-menettely.

Kaavoitus

Ympäristövaikutusten arviointi

  • YVA-ohjelma oli esillä 21.1.-21.2.2022

Hankevastaava: www.parkanontuulipuisto.fi/

YVA-tiedostot ja eteneminen: www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA

 

Lylyharju

Ilmatar Lylyharju Oy toimii hankevastaavana Lylyharjun tuulivoimahankkeessa. Hankealue ulottuu kolmen kunnan alueelle: Parkano, Kurikka ja Kihniö. Hankkeesta on käynnissä kaavoitus ja YVA-menettely.

Kaavoitus

Ympäristövaikutusten arviointi

  • YVA-ohjelma oli esillä 17.6.-13.8.2021

Hankevastaavan hankesivu: www.ilmatar.fi/projekti/lylyharju/

YVA-tiedostot ja eteneminen: www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA 

 

Mäntykangas

ABO Wind Oy toimii hankevastaavana Mäntykankaan tuulivoimahankkeessa. Kaavoitusaloite hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.10.

 

 

Kaupungin teettämät selvitykset

Maisemavaikutusten arviointi

Parkanon kaupunki teetti maisemavaikutusten arvioinnin, jossa tekijänä oli FCG Finnish Consulting Group Oy. Työssä selvitettiin millaisia maisemavaikutuksia aiheutuisi, jos kaikille Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimalle soveltuville alueille rakennettaisiin tuulivoimapuisto. Selvitys annettiin tiedoksi tekniselle lautakunnalle kokouksessa 08.06.2022. 

Parkanon potentiaalisten tuulivoima-alueiden maisemavaikutusten arviointi

Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet

 

Sähköverkkoselvitys

Sähköverkkoselvityksen laati Sitema Oy. Selvityksessä arvioitiin tarvittavia sähkönsiirtolinjoja uusiutuvan energian ja erityisesti tuulivoiman näkökulmasta. Sähköverkkoselvitys annettiin tiedoksi tekniselle lautakunnalle kokouksessa 08.06.2022. Selvityksessä on käytetty aiemmin salaista Fingrid Oyj:n Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kV voimajohtohankkeen suunnitelmaa. Näin ollen selvitys on julkaistu tälle sivulle vasta 15.11.2022.

Sähköverkkoselvitys