Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa
– henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
– kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
– avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin: Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Lisätietoa:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
EU:n tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki 1050/2018

Tietosuojaselosteet
Sivulle on koottu Parkanon kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan  lisäämään sivulle jatkossakin. Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinnon tukipalvelut
Active Directory tietosuojaseloste
Ansio- ja kunniamerkkirekisteri tietosuojaseloste
Dynasty asianhallintajärjestelmä tietosuojaseloste
Facta väestörekisteri tietosuojaseloste
Henkilostöhallinto tietosuojaseloste 
Innofactor sähköinen kokousjärjestelmä tietosuojaseloste
Kauppa- ja sopimusasiakirjarekisteri tietosuojaseloste
Kesätyösetelirekisteri tietosuojaseloste
Kuntarekry tietosuojaseloste
Laitteistorekisteri tietosuojaseloste
Luottamushenkilöiden perustietorekisteri tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin Internet-sivut tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin kiinteistöjen kulkuoikeudet tietosuojaseloste
Parkanon kaupunginarkiston asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Sidonnaisuusrekisteri tietosuojaseloste
Sivutoimirekisteri tietosuojaseloste
Talousahallinnon rekisteri tietosuojaseloste
Tallentava kameravalvontajärjestelmä tietosuojaseloste
Työajanseuranta tietosuojaseloste

Perusturva
Ikäihmisten asumispalveluiden asiakastietorekisteri tietosuojaseloste
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien rekisteri tietosuojaseloste
Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Kehitysvammapalvelut tietosuojaseloste
Kotihoidon ja kotipalvelun tukipalvelujen asiakastietorekisteri tietosuojaseloste
Koulupsykologin asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri tietosuojaseloste
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lapsen elatuksen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri tietosuojaseloste
Lastensuojelun asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Mielenterveys- ja päihdehuollon asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Nuorten työpaja tietosuojaseloste
Omaishoidon tuen ja ikäihmisten perhehoidon asiakastietorekisteri tietosuojaseloste
Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen ikäihmisille suunnattu kysely poikkeusolojen aikana tietosuojaseloste
Perheneuvolan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Potilasrekisteri tietosuojaseloste
Toimeentulotuen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Tukiperhe- ja tukihenkilotoiminnan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Vammaispalvelut tietosuojaseloste

Sivistyspalvelut
G Suite for Education tietosuojaseloste
Opiskeluhuoltorekisteri tietosuojaseloste
Parkanon lukion ja yläkoulun sähköinen työskentely-ympäristö Peda.net tietosuojaseloste
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
PIKI tietosuojaseloste (Kirjasto)
Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Parkano 
Tietosuojaseloste Liikuntaneuvonnan asiakasrekisteri 
Hyvinvointia kirjastosta Tietosuojaseloste

Tekninen
Kiinteistötoimitusrekisteri tietosuojaseloste
Maa-aineslupien valvonta tietosuojaseloste
Maanvuokrasopimusrekisteri tietosuojaseloste
Rakennusvalvonta KuntaNet 7- rekisteri tietosuojaseloste 
Rakentamisilmoitukset tietosuojaseloste
Yksityiset tiekunnat tietosuojaseloste
Ympäristövalvonta tietosuojaseloste
Videovalvonta Tietosuojaseloste

Tiesithän, että voit nähdä omat potilaskertomusmerkintäsi myös Omakannasta?

Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta kuuluvat Potilastiedon arkistoon, joka on osa Kansallista Terveysarkistoa (Kanta).
Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta tallentavat pääsääntöisesti keskeiset potilaskertomusmerkinnät ja laboratoriovastaukset arkistoon.
Voit nähdä omat potilaskertomusmerkintäsi OmaKannasta ja tarvittaessa tulostaa ne omaan käyttöösi.

Henkilörekisteritietojen korjauspyyntö (toimialat: hallinto,sivistys, tekninen)
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (toimialat:  hallinto, sivistys, tekninen)

Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen
tietosuojavastaava  sote.tietosuojavastaava@parkano.fi  puh. 044 786 5301.
Varatietosuojavastaava Taina Niiranen sote.tietosuojavastaava@parkano.fi  puh. 040 7865 301.

Parkanon kaupungin (hallinto, sivistys, tekninen) tietosuojavastaava Minna Laatu, tietosuojavastaava@parkano.fi puh. 044 786 5205. 
Varatietosuojavastaava on Erkki Hirsimäki, tietosuojavastaava@parkano.fi puh. 044 786 5215.

Tietoturvavastaava
Timo Lehtinen timo.lehtinen@parkano.fi puh. 044 7865 701.