Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa.
Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen.
Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina.
Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Sivulle on koottu Parkanon kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan  lisäämään sivulle jatkossakin.
Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tietosuojaselosteet

Lomakkeet/ohjeet:
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen
Tähän tullaan lähipäivinä lisäämään linkki lomakkeelle, jolla rekisteröidyt voivat tehdä tietopyynnön heistä rekisteriin tallennetuista tiedoista.
 
Tiesithän, että voit nähdä omat potilaskertomusmerkintäsi myös Omakannasta?
Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta kuuluvat Potilastiedon arkistoon, joka on osa Kansallista Terveysarkistoa (Kanta).
Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta tallentavat pääsääntöisesti keskeiset potilaskertomusmerkinnät ja laboratoriovastaukset arkistoon.
Voit nähdä omat potilaskertomusmerkintäsi Omakannasta ja tarvittaessa tulostaa ne omaan käyttöösi.
 
Huom! Tietosuojavaatimusten vuoksi asiakas-/potilastietojen tietopyyntöjä ei käsitellä sähköpostilla.
Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.

Sosiaalipalvelut Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö Parkano-Kihniö YTA
Sosiaali- ja terveyspalvelut Henkilötietojen korjaamisvaatimus_Parkano-Kihniö YTA
Terveyspalvelut Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö Parkano-Kihniö YTA
Sosiaali- ja terveyspalvelut Asianosaisen tiedonsaantipyyntö_Parkano-Kihniö YTA

Parkanon kaupungin tietosuojavastaavana toimii arkistonhoitaja Minna Laatu.