Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa
– henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
– kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
– avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin: Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Lisätietoa:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
EU:n tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki 1050/2018

Tietosuojaselosteet
Sivulle on koottu Parkanon kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan  lisäämään sivulle jatkossakin. Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinnon tukipalvelut
Active Directory tietosuojaseloste
Ansio- ja kunniamerkkirekisteri tietosuojaseloste
Dynasty asianhallintajarjestelmä tietosuojaseloste
Facta Vaestorekisteri tietosuojaseloste
Henkilöstöhallinto tietosuojaseloste
Innofactor Sähköinen kokousjarjestelmä tietosuojaseloste
Kauppa- ja sopimusasiakirjarekisteri tietosuojaseloste
Kesatyösetelirekisteri tietosuojaseloste
Kuntarekry tietosuojaseloste
Laitteistorekisteri tietosuojaseloste
Luottamushenkilöiden perustietorekisteri tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin Internet-sivut tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin kiinteistöjen kulkuoikeudet tietosuojaseloste
Parkanon kaupunginarkiston asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Sidonnaisuusrekisteri tietosuojaseloste
Sivutoimirekisteri tietosuojaseloste
Talousahallinnon rekisteri tietosuojaseloste
Työajanseuranta tietosuojaseloste
Typpi Työ- ja elinkeinoministeriön asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Ura Työ- ja elinkeinoministeriön asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Videovalvonta tietosuojaseloste

Sivistyspalvelut
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Opiskeluhuoltorekisteri tietosuojaseloste
G Suite for Education tietosuojaseloste
Peda.net tietosuojaseloste
Liikuntaneuvonnan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Päikky-varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä tietosuojaseloste
Varda Parkano tietosuojaseloste
PIKI 2018 tietosuojaseloste (kirjasto)
ParEnt-järjestelmä, etsivän nuorisotyön asiakas- ja tilastointijärjestelmä

Tekninen
Hulevesirekisteri tietosuojaseloste
Maa-aineslupien valvonta tietosuojaseloste
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien tietosuojaseloste
Ymparistönsuojelu- ja valvonta tietosuojaseloste
Kiinteistotoimitusrekisteri tietosuojaseloste
Maanvuokrasopimusrekisteri tietosuojaseloste
Rakentamisilmoitukset tietosuojaseloste
Yksityiset tiekunnat tietosuojaseloste

Huom! Tietosuojavaatimusten vuoksi tietopyyntöjä ei käsitellä sähköpostilla.
Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.

Parkanon kaupungin
Tietoturvavastaava/yhteystieto
timo.lehtinen@parkano.fi puh. 044 7865 701

Tietosuojavastaava/yhteystiedot

tietosuojavastaava@parkano.fi, puh.03-44331