Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa
– henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
– kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
– avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin: Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Henkilötietojen käsittelyä koskeva uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Lisätietoa:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
EU:n tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki 1050/2018

Tietosuojaselosteet
Sivulle on koottu Parkanon kaupungin tietosuojaselosteita. Uusia selosteita tullaan  lisäämään sivulle jatkossakin. Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Tietosuojaselosteita päivitetään parhaillaan.

Hallinnon tukipalvelut
Active Directory tietosuojaseloste
Ansio- ja kunniamerkkirekisteri tietosuojaseloste
Dynasty asianhallintajarjestelmä tietosuojaseloste
Facta Vaestörekisteri tietosuojaseloste
Henkilöstöhallinto tietosuojaseloste
Innofactor Sähköinen kokousjarjestelmä tietosuojaseloste
Kauppa- ja sopimusasiakirjarekisteri tietosuojaseloste
Kesätyösetelirekisteri tietosuojaseloste
Kuntarekry tietosuojaseloste
Laitteistorekisteri tietosuojaseloste
Luottamushenkilöiden perustietorekisteri tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin Internet-sivut tietosuojaseloste
Parkanon kaupungin kiinteistöjen kulkuoikeudet tietosuojaseloste
Parkanon kaupunginarkiston asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Sidonnaisuusrekisteri tietosuojaseloste
Sivutoimirekisteri tietosuojaseloste
Taloushallinnon rekisteri tietosuojaseloste
Työajanseuranta tietosuojaseloste
Typpi Työ- ja elinkeinoministeriön asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Ura Työ- ja elinkeinoministeriön asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Videovalvonta tietosuojaseloste

Sivistyspalvelut
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Opiskeluhuoltorekisteri tietosuojaseloste
G Suite for Education tietosuojaseloste 
Peda.net tietosuojaseloste
Liikuntaneuvonnan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
PIKI 2018 tietosuojaseloste (kirjasto
Varda Parkano tietosuojaseloste
Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasrekisteri tietosuojaseloste

Tekninen
Hulevesirekisteri tietosuojaseloste
Kiinteistötoimitusrekisteri tietosuojaseloste
Maa-aineslupien valvonta tietosuojaseloste
Maanvuokrasopimusrekisteri tietosuojaseloste
Rakennusvalvonta Kuntanet 7 tietosuojaseloste
Rakentamisilmoitukset tietosuojaseloste
Yksityiset tiekunnat tietosuojaseloste
Ymparistönsuojelu- ja valvonta tietosuojaseloste

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle.
Kaikki pirkanmaalaisten julkiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Se vastaa muun muassa sosiaali- ja terveysasemien sekä hammashoitoloiden, neuvoloiden, kotihoidon, sosiaalityön, lastensuojelun, vammaisten ja ikäihmisten sekä sairaaloiden, ensihoidon ja paloasemien palveluista.
Katso Tietosuoja – pirha.fi

Asiakas- ja potilastietoja koskevat tarkastus-, oikaisu- ja lokitietopyynnöt on lähetettävä Pirkanmaan hyvinvointialueelle:

Pirkanmaan hyvinvointialue
Kirjaamo
PL 272, 33101 Tampere

Ohjeet ja lomakkeet löytyvät:  Rekisteröidyn oikeudet – pirha.fi   Lokitiedot – pirha.fi 

Lisätietoja: 
Tietosuojavastaavalta voit kysyä lisää tietosuojasta ja henkilötietojesi käsittelystä hyvinvointialueella:
tietosuojavastaava@pirha.fi
puhelin 03 311 69090

Tiesithän, että voit nähdä omat potilaskertomusmerkintäsi myös Omakannasta?
Voit nähdä omat potilaskertomusmerkintäsi OmaKannasta ja tarvittaessa tulostaa ne omaan käyttöösi.

Parkanon kaupungin vastaamat palvelut 31.12.2022 saakka.
Perusturva
Ikäihmisten asumispalveluiden asiakastietorekisteri tietosuojaseloste
Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien rekisteri tietosuojaseloste
Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Kehitysvammapalvelut tietosuojaseloste
Kotihoidon ja kotipalvelun tukipalvelujen asiakastietorekisteri tietosuojaseloste
Koulupsykologin asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri tietosuojaseloste
Kuntouttavan työtoiminnan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lapsen elatuksen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri tietosuojaseloste
Lastensuojelun asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Mielenterveys- ja päihdehuollon asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Nuorten työpaja tietosuojaseloste
Omaishoidon tuen ja ikäihmisten perhehoidon asiakastietorekisteri tietosuojaseloste
Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen ikäihmisille suunnattu kysely poikkeusolojen aikana tietosuojaseloste
Perheneuvolan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Potilasrekisteri tietosuojaseloste
Toimeentulotuen asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Tukiperhe- ja tukihenkilotoiminnan asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Vammaispalvelut tietosuojaseloste


Huom! Tietosuojavaatimusten vuoksi tietopyyntöjä ei käsitellä sähköpostilla.
Sähköpostitse voi kuitenkin tiedustella neuvoa asian hoitamiseen liittyen.

Parkanon kaupungin
Tietoturvavastaava/yhteystieto
timo.lehtinen@parkano.fi puh. 044 7865 701, TimoLehtinen.

Tietosuojavastaavat/yhteystiedot

tietosuojavastaava@parkano.fi, puh. 044 7865 205, Minna Laatu
varatietosuojavastaava, tietosuojavastaava@parkano.fi puh. 044 7865 202, Anne Ranta