Pirkanmaalla luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä. Tays on antanut ohjeet uusista toiminatavoista tänään. Niiden mukaan koronatartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Tartuntatautiviranomaisen asettama eristys on menettänyt merkityksensä, koska omikronmuunnos tartuttaa merkittävästi jo ennen oireiden alkua ja näytteenoton viiveiden takia suurin osa jatkotartunnoista on jo tapahtunut ennen kuin testitulos tulee tartuntatautiviranomaisen tietoon.

Koronaoireisen henkilön tulee jäädä kotiin ja välttää kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. THL:n ohjeen mukaan kontakteja oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin on vältettävä vähintään viiden vuorokauden ajan. Jos sairastavan yleisvointi on hyvä, ei yhteyttä terveydenhuoltoon tarvitse ottaa eikä hakeutua koronavirustestiin. Koronakotitestin voi halutessaan tehdä.

Kansallisen linjauksen mukaan pandemiavaiheessa ei ole enää tarvetta tunnistaa yksittäisen potilaan taudinaiheuttajaa. Terveydenhuollon testaus kohdennetaan tämän vuoksi nyt muun muassa vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluviin ja sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviin.

Ansionmenetykset tulee korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä, miten asia voitaisiin ratkaista.

Toimi näin koronaviruksen aiheuttamaa infektiota epäiltäessä