Parkanossa on Rauhalan palvelukeskuksen Metsätähti-kodilla ja kehitysvammaisten asumisyksikkö Uunilinnussa havaittu koronavirusinfektioon sairastumisia. Metsätähdessä on todettu neljä tartuntaa ja Uunilinnussa kolme. Molemmissa yksiköissä tartuntoja on sekä asukkailla että työntekijöillä. Yksiköiden asukkailla on pääosalla täysi rokotussuoja. Asukkailla oireet ovat olleet lieviä, ja heitä hoidetaan yksiköissä eristyksessä. 

Yksiköissä on entisestään tehostettu turvatoimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi muihin asukkaisiin tai työntekijöihin. Koronavirusinfektioiden vuoksi suositellaan yhteydenpitoa asukkaisiin ensisijaisesti etäyhteyksin (esimerkiksi puhelimitse tai kuvapuhelinyhteyksin), kunnes yksikön tilanne todetaan rauhoittuneeksi. Edellä mainittu varotoimenpide on tarpeen ainakin kolmannen viikon loppuun saakka (23.1.2022 asti). 

Koronaviruspandemialle on tyypillistä, että virukselle altistunut sairastuu muutaman päivän päästä altistumisesta, ja näin on mahdollista tapahtua myös näissä yksiköissä. Nykyinen omikron-koronavirusmuunnos aiheuttaa sairastumisia aiempia virusmuunnoksia huomattavasti nopeammin, jopa kolmantena päivänä altistumisesta. Kolmas koronavirusrokotus antaa vahvaa suojaa myös omikron-virusmuunnokseen sairastumista vastaan.  

Tiedotamme seuraavan kerran ti 18.1.2022 klo 17.