TIEDOTE: Koronan aiheuttama sairaalahoidon tarve on Pirkanmaalla laskusuunnassa. Influenssatapauksia on kuitenkin runsaasti. Kevään aikana moni parkanolainen on sairastunut koronaan. Koronaan sairastuneita oli 28.12.2021 mennessä yhteensä 158. Tämän jälkeen sairastuneita parkanolaisia on ollut 494 (21.4.2022 THL). Tarkkaa lukua sairastuneiden määrästä ei ole, koska alkuvuonna vain pieni osa on virallisesti testattu. Todellinen sairastuneiden määrä on varmasti tilastotietoon verrattuna monikertainen, mutta onneksi suurin osa on sairastanut taudin lievänä.

Pirkanmaalla siirrytään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvomaskisuositukseen. Jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Maskin käyttöä ruuhkissa kannattaa harkita erityisesti, jos  

  • on rokottamaton aikuinen
  • on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta
  • hakeutuu koronaepäilyn vuoksi testiin tai hoitoon
  • joutuu välttämättömästä syystä liikkumaan hengitystieoireisena kodin ulkopuolella
  • tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä

Työpaikat voivat päättää maskien käytöstä itsenäisesti riskinarvioinnin perusteella ja Työterveyslaitoksen ohjeistuksen pohjalta. Eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan tai tilaisuuksissaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta käyttää toistaiseksi maskia sairaaloiden osastoilla, poliklinikoilla sekä muissa potilaiden hoito-, tutkimus- ja vastaanottotiloissa. Ympärivuorokautisessa hoivassa, kotihoidossa sekä riskiryhmien avopalveluissa suositellaan henkilökunnalle maskia. Kaikissa palveluyksiköissä vieraileville suositellaan edelleen maskin käyttöä.

Muissa Parkanon kaupungin palveluissa asiakkailta tai henkilökunnalta ei enää edellytetä maskin käyttöä. 

Tämä on toistaiseksi Parkanon kaupungin viimeinen koronatiedote.

 

Parkanon kaupunki kiittää työntekijöitä ja kuntalaisia vastuullisesta toiminnasta pandemian torjunnassa!