Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedotteessaan 20.3.2020 tarkentanut ohjeistusta opetuksen osalta seuraavasti:

Vastaisuudessa kaikki peruskoulun 1–3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Linjausmuutoksesta huolimatta 1–3-luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Parkanossa koulu on pyytänyt 1–3-luokkalaisten huoltajia vastaamaan kyselyyn lähiopetuksen tarpeesta sunnuntaihin 22.3.2020 klo 9.00 mennessä. Lähiopetus alkaa heti maanantaina 23.3.2020 klo 9.00 siihen ilmoittautuvilla. Lisätietoja lähiopetukseen ilmoittautuneille lähetetään Wilman kautta sunnuntain 22.3.2020 aikana. Nyt lähiopetuksessa olevia 1–3-luokkalaisia pyydetään myös tekemään ilmoittautuminen uudelleen.