Tiedote 17.3.2020: Parkanon kaupungin toimenpiteet hallituksen 16.3.2020 antamien linjausten toteuttamiseksi

Opetus

Maan hallituksen linjausten mukaisesti myös Parkanon yhtenäiskoulu siirtyy huomenna keskiviikkona 18.3. etäopetukseen. Etäopetusjakso jatkuu pääsiäiseen 13.4. asti. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla sekä erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Perheille on tänään lähtenyt kouluilta kysely koskien sitä, ketkä 1.-3.-luokkalaiset lapset tarvitsevat lähiopetusta. Lisäksi vanhemmilta on tiedusteltu tarvetta iltapäivähoitoon, kouluruokailuun sekä kuljetukseen. Kouluruokailu järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan.

Opettajat ovat tänään käyneet tunneilla läpi tulevaa ja antaneet ohjeistusta. Yhtenäiskoulun luokilla 3-9 pääasiallinen etäopetusväline on kaikilla oleva Chromebook ja Googlen Hangouts -ohjelma. Yleinen tiedotus huoltajille ja oppilaille hoidetaan koko etäopetusjakson ajan Wilman kautta. Etäopetuksen ohjeistus ja tehtävät tulevat pääsääntöisesti yläkoululaisille Wilmaan ja jatkossa myös Pedanetiin, ja alakoululaisille luokanopettajan ilmoittamaan paikkaan. Lisäksi opettajilla voi olla käytössään muita kanavia, esimerkiksi Classroom, whatsapp, puhelinyhteys jne. Näiden kanavien kautta opettajan tuki on saatavilla koulupäivien aikana (klo 9-15). Pääsääntöisesti kaikilla luokka-asteilla noudatetaan lukujärjestyksen mukaista päivittäistä aikataulua, mutta tässäkin voi olla pieniä muutoksia ja niistä opettajat informoivat. Mm. sairaspoissaolot tulee edelleen merkitä Wilmaan, sillä etäyhteydellä opiskeleva oppilas on oppituntien aikana koulun vastuulla. Oppivelvollisuus jatkuu normaalisti, opetuksen muoto vain muuttuu.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa oppilaat tarvitsevat vanhemmilta paljon tukea opiskeluun. Myös vanhemmat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajaan ja pyytää neuvoa ja apua kotiopetukseen. Tulee huomioida, että erityisopettajat ovat myös käytettävissä yhteyksien kautta. Oppilaiden mukana kotiin on saapunut tänään chromebookit, kirjat, vihkot ja kaikki muu mahdollinen materiaali. Myös oppilashuoltoryhmän toiminta turvataan ja sen toiminnasta oppilaat ja vanhemmat saavat tarkemmat ohjeet sekä päivystysnumeron.

Uuden opetussuunnitelman ja juuri valmistuneen uuden opetusympäristön myötä on Parkanoon syntynyt myös erinomaiset valmiudet toteuttaa opetus etäyhteyksillä digitalisaatiota hyödyntäen. Selvää kuitenkin on, että uusi tilanne vaatii jokaiselta joustavuutta.

Lisätietoja:
Johtava rehtori puh. 044 7865502 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjasi, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Parkanon kaupungin varhaiskasvatus on lähettänyt kyselyn 17.3.2020 perheille siitä, ketkä lapsista tarvitsevat varhaiskasvatusta. Perheille on myös varhaiskasvatuksen osalta järjestetty tukipuhelin, johon perheet voivat ottaa yhteyttä. Tästä tiedotetaan perheitä tarkemmin. Toistaiseksi kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt pysyvät auki. Varhaiskasvatuksen tiedotuskanavana kaupungin ja perheiden välillä toimii Päikky.

Lisätietoja:
Päiväkotien johtaja puh. 044 7865511
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus puh. 044 7865530

Tilat ja kokoontuminen

Maan hallitus linjasi 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Lisäksi maan hallitus linjasi, että suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.​

Kaupunki on jo perjantaina 13.3.2020 päättänyt, että kaupungin järjestämät yleisötapahtumat ja -tilaisuudet perutaan lähtökohtaisesti toukokuun loppuun asti. Lisäksi kaupungin omistamien tilojen ovet on suljettu toistaiseksi. Asiakaspalvelu kaupungintalon ja yhteispalvelupisteen osalta hoidetaan puhelimitse tai ajanvarauksella. Kaupungin toimielimet kokoontuvat, mikäli asialistalla on päätöksentekoa vaativia asioita. Valtuusto ei kokoonnu.

Lisätietoja:
tekninen johtaja puh. 044 7865601
vs. sivistysjohtaja puh. 040 7688201

Yli 70-vuotiaiden neuvonta- ja asiointipalvelu

Hallituksen 16.3.2020 tekemän linjauksen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt. Ikäihmisten omatoiminen kauppa- ja apteekkiasiointi on toistaiseksi luvallista.

Parkanon kaupunki tarjoaa Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella apua asiointiin yli 70-vuotiaille. Asiointi- ja tavaroiden kuljetusapua voi soittaa esimerkiksi kauppaostosten ja apteekkikäyntien hoitamiseen sekä mahdollisiin muihin elämisen kannalta välttämättömiin toimintoihin. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti niille yli 70-vuotiaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada asiointiin apua muualta.

Asiointipuhelin ja asiointipalvelu on käytössä arkisin klo 8.00-16.00 toistaiseksi.

Ota tarvittaessa yhteyttä seuraaviin numeroihin:
Neuvonta 1: 040 6194573
Neuvonta 2: 040 6194477
Terveydenhuollon palvelut: 03 443 3400

Lisätietoja:
terveys- ja hyvinvointijohtaja puh. 040 7688201
vanhustyön asiantuntijat puh. 044 7865342 / 044 7865775

Vierailut sote-yksiköissä

Maan hallitus linjasi 16.3.2020, että kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ja että kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Kolmostien Terveys Oy:n yksiköt tiedottavat rajoituksista yksikkökohtaisesti. Kulkemista yksiköissä on rajoitettu jo perjantaina 13.3.2020.