THL päivitti 20.12.2022  kansalaisille suunnattuja koronaohjeitaan. Jatkossa lieväoireisen kotona sairastavan henkilön kontaktien välttämistä suositellaan oireiden ajan, eli tarkoista vuorokausimääristä on luovuttu. Suositus koskee myös sairaalasta kotiutuvia potilaita. 

THL:n koronavirusta käsittelevää verkkosivustoa on myös muutettu. Sivuilta löytyy edelleen perustietoa koronaviruksesta ja koronataudin oireista, mutta vastedes tiedot on koottu tiiviisti yhdelle, Koronavirus SARS-CoV-2 -verkkosivulle. Myös yleisiä ohjeita hengitystieinfektioilta suojautumiseen on keskitetty yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Lisätiedot

Koronavirus SARS-CoV-2 (THL) 

Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen aiheuttamaa COVID-19-infektiota (THL)

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä (THL)

Koronavirustartuntojen torjunta kotiin annettavissa palveluissa (THL)

Hengitystieinfektioiden ehkäisy (THL)

 

Sohvi Kääriäinen 
ylilääkäri 
THL 
etunimi.sukunimi@thl.fi