Työikäisten terveysneuvonta

Aikuisten terveysneuvonnassa seurataan ja hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja kartoitetaan riskejä.

Lasten, nuorten ja perheiden terveysneuvonta

Terveysneuvonta tukee lapsen ja perheen valmiuksia, ohjaa uuteen elämänvaiheeseen tai tilanteeseen lapsen kasvun ja kehityksen myötä.

Ikäihmisten terveysneuvonta

Ikäihmisille suunnattuja terveysneuvonnan palveluita löydät täältä.