Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Se ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden laadulle on asetettu sekä terveysperusteisia laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. Vesilaitoksen toimittaman talousveden säännöllinen valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollon perustehtäviin. Veden laatua valvotaan hyväksyttyjen valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Osa valvonnasta (esim. käyttötarkkailu) on veden toimittajan ja valmistajan omaa tarkkailua. Parkanoon talousveden toimittaa Parkanon vesilaitos ja Pohjois-Parkanon vesiosuuskunta. Kaikki jakeluun toimitettava vesi on pohjavettä.

Ympäristöterveydenhuollon valvonta koskee myös yksityisiä kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittoja. Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Vesinäytteen otosta kannattaa neuvotella terveystarkastajan kanssa. Jos otat ja toimitat itse näytteen, on hyvä olla yhteydessä laboratorioon etukäteen mm. näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. Esimerkiksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) tekee kaivoveden laatuun liittyviä tutkimuksia.