Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarviossa toimielinkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.
Kaupunginjohtaja ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026.pdf
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025.pdf
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2024.pdf
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023.pdf
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2023.pdf
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2022.pdf
Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021.pdf 
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 – 2020.pdf 
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 –  2019 .pdf
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016 – 2018.pdf
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 – 2017.pdf

Vuosittain laadittavasta toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta löytyy yleistietoa kaupungista, selvitys taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä kaupungin tilinpäätöksen olennaiset tiedot.

Parkanon kaupunki Tilinpäätös 2022.pdf
Parkanon kaupunki Tilinpäätös 2021.pdf
Parkanon kaupunki Tilinpäätös 2020.pdf
Parkanon kaupunki Tilinpäätös 2019.pdf
Parkanon kaupunki Tilinpäätös 2018.pdf
Parkanon kaupunki Tilinpäätös 2017.pdf
Parkanon kaupunki Tasekirja 2016.pdf
Parkanon kaupunki Tasekirja 2015.pdf
Parkanon kaupunki Tasekirja 2014.pdf
Parkanon kaupunki Tasekirja 2013.pdf

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikertomus 2022.pdf
Arviointikertomus 2021.pdf
Arviointikertomus 2020.pdf
Arviointikertomus 2019.pdf
Arviointikertomus 2018.pdf
Arviointikertomus 2017.pdf
Arviointikertomus 2016.pdf
Arviointikertomus-2015. pdf 
Arviointikertomus_2014.pdf
Arviointikertomus_2013.pdf

Parkanon kaupungin ostot toimittajittain, top 30:

Ostot 2021 (pdf)
Ostot 2021 (xlsx)

Parkanon kaupungin henkilöstöraportit:

Henkilöstöraportti 2022
Henkilöstöraportti 2021
Henkilöstöraportti 2020
Henkilöstöraportti 2019
Henkilöstöraportti 2018
Henkilöstöraportti 2017