25.10.2023

 

Kaupunginhallitus nimesi 25.9.2023 talouden sopeuttamistyöryhmän valmistelemaan keinoja kaupungin talouden tervehdyttämiseksi. Työryhmän työ käynnistyi 24.10.

Työryhmään kuuluu edustus jokaisesta valtuustoryhmästä: Klaus Myllymäki, Kauko Turunen, Heikki Mettomäki, Jari Sammatti, Tapio Ristamäki, Antero Pihlajamäki sekä Perttu Kovesjärvi. Lisäksi ryhmään kuuluvat kaupungin johtoryhmästä kaupunginjohtaja Aki Viitasaari sekä toimialajohtajat Aleksi Saukkoriipi, Ville Paldanius ja Kari Santikko. Ryhmän puheenjohtajana toimii Myllymäki ja sihteerinä Saukkoriipi. Työryhmän tiedotuksesta vastaa hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi.

Työryhmän tehtävänä on valmistella talouden sopeuttamiseksi kokonaispaketti. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla vähintään miljoonan euron pitkäaikainen sopeutus sekä lisäksi erä kertaluonteisia sopeutustoimia. Aikataulullisesti paketti on tarkoitus tuoda helmikuussa 2024 kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupungin taloudelliset haasteet ovat merkittäviä. Alustavan laskelman perusteella suunnitelmakaudella 2024–2026 kaupungille kertyisi alijäämää vuosittain 1,5–2 miljoonaa euroa eli yhteensä yli viisi miljoonaa euroa. Sopeutusohjelmalla suunnitelmakaudella kertyvä alijäämä on tarkoitus painaa noin kahteen miljoonaan euroon.

Kaupungin taloudelliset haasteet johtuvat ensisijaisesti tulojen, erityisesti valtionosuuksien, leikkauksista. Lisäksi verotulojen ennakoidaan niin ikään supistuvan vuonna 2024 ja senkin jälkeen kasvavan hitaasti. Toisaalta kaupungin menot, mm. palkat, kasvavat vuosittain palkankorotusten myötä ja muut menot yleisen kustannuskehityksen tahdissa.

Päävastuu sopeutustoimien valmistelusta on viranhaltijajohdolla, jota työryhmä poliittisesti ohjaa. Keinoja sopeutukseen kerätään lisäksi kaikille kuntalaisille ja työntekijöille avoimella verkkokyselyllä. Kyselystä tiedotetaan erikseen.

Työn etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti, ja koko sopeutuspaketti julkaistaan, kun se etenee päätöksentekoon.

 

Lisätiedot:

Aleksi Saukkoriipi

hallinto- ja talousjohtaja

044 7865 206

aleksi.saukkoriipi@parkano.fi