Talouden sopeuttamistyöryhmä on työskennellyt lokakuusta helmikuulle. Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella talouden sopeuttamiseksi kokonaispaketti. Tavoitteena on saavuttaa vuositasolla vähintään miljoonan euron pitkäaikainen sopeutus sekä lisäksi erä kertaluonteisia sopeutustoimia.

Alkuperäisen aikataulun mukaan sopeutuspaketti oli tarkoitus tuoda helmikuussa 2024 kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Työryhmä on todennut kokouksessaan 13.2.2024, että sen työ ei ole vielä kokonaisuudessaan valmis. Valtuustoon 26.2.2024 tuodaan päätettäväksi jo tässä vaiheessa kuitenkin osa pakettia.

– Haluamme työryhmänä perehtyä rauhassa vielä joihinkin kohteisiin, mm. ostopalvelut ovat kokonaisuus, johon emme ole vielä päässeet kunnolla kiinni. Työryhmällä on yhtenäinen näkemys useista kohteista, mutta tavoitetta, eli miljoonan euron kokonaissummaa ei ole vielä saavutettu, toteaa työryhmän puheenjohtaja Klaus Myllymäki.

Kaupunki on käynyt helmikuussa yhteistoimintaneuvotteluja työntekijäjärjestöjen kanssa sopeutustoimista. Päätöksentekoon viedään tässä vaiheessa sellaiset toimet, jotka työryhmä on saanut käsiteltyä ja jotka on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä.

– Suoraan henkilöstöä koskevat asiat käsitellään jo tässä vaiheessa. Niiden käsittelyä ei ole syytä pitkittää, sanoo Myllymäki.

Työryhmän työ jatkuu heti maanantaina 19.2.2024. Tavoitteena on valmistella loppuosa paketista viimeistään huhtikuun valtuuston kokoukseen mennessä.

­­– Seuraava valtuuston kokous on huhtikuun puolivälissä. Lisäaika mahdollistaa kattavamman ohjelman valmistelun, arvioi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja työryhmän jäsen Kauko Turunen.

Lisätiedot:

Aleksi Saukkoriipi
hallinto- ja talousjohtaja
044 7865 206
aleksi.saukkoriipi@parkano.fi

LIITTEET:

Sopeutusohjelma osa 1

Vaikutusten arviointi lomautuksesta kooste

Vaikutusten arviointi sopeutuksesta – rehtorijärjestely

Vaikutusten arviointi sopeutuksesta – työterveys

Vaikutusten arviointi sopeutuksesta – yksityistieavustus

Kuntalaiskysely – avoimet vastaukset

Kuntalaiskysely – kuvaajat