Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017 alkaen. Lisätietoa Kelan asioinnista

Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä, jonka omat tulot tai varat eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeen-tuloon. Jokaisella on ensisijaisesti velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan esimerkiksi ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen vähintään välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet saada muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea. Tuen tarkoituksena on myös edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä.

Kaupunki tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee sinulla olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

  • Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan.
  • Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomake

Lisätietoja toimeentulotuesta puhelinaikana ma-pe klo 9:00-9:30:
Sosiaalityötekijä 044 786 5317
Sosiaaliohjaaja 044 786 5320
Sosiaalipalvelusihteeri 044 786 5322

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvontaa antaa 1.1.2019 alkaen Pirkanmaan oikeusaputoimisto.

Puhelin: 029 566 0760
Sähköposti: pirkanmaa.oikapu@oikeus.fi

Torstaisin, vain ajanvarauksella, joka toinen torstai (parittomat viikot), ajanvaraukset etukäteen.

Pirkanmaan oikeusaputoimiston Parkanon toimipiste sijaitsee kaupungintalolla, Parkanontie 37.
Parkanon vastaanotolle on aina varattava aika Pirkanmaan oikeusaputoimiston Tampereen toimipaikasta, puh. 029 56 60760
Vastaanotolla ei ole henkilökuntaa muulloin kuin erikseen sovittuna vastaanottoaikana.