Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017 alkaen. Lisätietoa Kelan asioinnista

Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä tai perheellä, jonka omat tulot tai varat eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeen-tuloon. Jokaisella on ensisijaisesti velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja omasta elatuksestaan esimerkiksi ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen vähintään välttämätöntä toimeentuloa turvaava etuus. Ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet saada muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea. Tuen tarkoituksena on myös edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä.

Kaupunki tekee päätöksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita. Jotta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää, tulee sinulla olla voimassaoleva perustoimeentulotukipäätös Kelasta.

  • Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä olosuhteista aiheutuviin menoihin. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää perustelluista syistä tarpeen mukaan.
  • Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada esim. asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

Sekä täydentävän että ehkäisevän toimeentulotuen avulla edistetään asiakkaan omatoimista suoriutumista ja ehkäistään syrjäytymistä.
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuslomake

Yhteydenotot:

sosiaaliohjaaja Sari Hellgren 044 786 5219

sosiaaliohjaaja Sanna Niemi 044 786 5648

sosiaaliohjaaja Markku Rautaniemi 044 7865322

sosiaalityöntekijä Eija Mantila 044 786 5317

 

Talous- ja velkaneuvonta

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta on siirtynyt oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

Lähimpänä olevat oikeusaputoimistot ja yhteystiedot ovat 1.1.2019:

Satakunnan oikeusaputoimisto (Vanha virastotalo, 3 krs)
Keskuskuskatu 42
38700 Kankaanpää
puh 029 566 0407
satakunta.velkaneuvonta@oikeus.fi

Pirkanmaan oikeusaputoimisto
Häkilänpolku 1 (2 krs)
33100 Tampere
puh 029 566 0715
pirkanmaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi-verkkosivuilta oikeusapuvalikosta eli osoitteesta:
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.html

Talous- ja velkaneuvonnan palvelun pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Lisää talous- ja velkaneuvonnan palveluista www.talousjavelkaneuvonta.fi