Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenien, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä kansallista tietosuojalakia (1050/2018).

Sidonnaisuusilmoituslomake sekä ohjeet sidonnaisuusilmoitukseen. Kuntaliiton opas: Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa. 

Ilmoitetut sidonnaisuudet:

(asiakirjat avautuvat uuteen välilehteen, suluissa tarkastuspäivämäärä)

 1. Ala-Kauhaluoma Hilkka (6.10.2021)
 2. Alppi Jenni (3.11.2021)
 3. Annala Jenni (18.01.2023)
 4. Grönfors Arja (3.11.2021)
 5. Haanpää Mika (25.5.2022)
 6. Haapaniemi Aki (6.10.2021)
 7. Heiniluoma Jari (3.11.2021)
 8. Holma Janne (3.11.2021)
 9. Inkinen Matti (8.12.2021)
 10. Kaitaranta Kauko (8.12.2021)
 11. Kalliokoski Juha (3.11.2021)
 12. Kallioniemi Liisa (6.10.2021)
 13. Kallioniemi Satu (3.11.2021)
 14. Kantola Mikko (3.11.2021)
 15. Karinsalo-Manninen Raisa (3.11.2021)
 16. Kaunismäki Johanna (8.12.2021)
 17. Keskitalo Pentti (6.10.2021)
 18. Kohtala Pertti (3.11.2021)
 19. Koivisto Juhani (3.11.2021)
 20. Kovesjärvi Perttu (8.12.2021)
 21. Kuronen Jarno (8.12.2021)
 22. Kuusisto Atro (8.12.2021)
 23. Kylä-Utsuri Minna (6.10.2021)
 24. Kyösti Jarmo (3.11.2021)
 25. Leppihalme Anniina (6.10.2021)
 26. Liesjärvi Manta (3.11.2021)
 27. Linna Pertti (3.11.2021)
 28. Luusalo Antti (8.12.2021)
 29. Lystilä Tuomo (6.10.2021)
 30. Manner Tarja (3.11.2021)
 31. Mansikkaviita Kyösti (8.12.2021)
 32. Mars Hannu (25.5.2022)
 33. Mattila Mirja (3.11.2021)
 34. Mettomäki Heikki (3.11.2021)
 35. Mustajärvi Juha (8.12.2021)
 36. Myllymäki Klaus (3.11.2021)
 37. Myllyniemi Kimmo (8.12.2021)
 38. Männikkö Jaana (3.11.2021)
 39. Mäntylä Juho-Pekka (8.12.2021)
 40. Niemenmaa Kalevi (8.12.2021)
 41. Niinimäki-Lehtinen Marianne (8.12.2021)
 42. Niiranen Taina (3.11.2021)
 43. Ojennus Reijo (8.12.2021)
 44. Paavilainen Simo (8.12.2021)
 45. Pajuniemi Saila (3.11.2021)
 46. Pentti Pasi (3.11.2021)
 47. Penttilä Janne (8.12.2021)
 48. Pihlajamäki Antero (6.10.2021)
 49. Pöyhölä Päivi (3.11.2021)
 50. Ristamäki Tapio (3.11.2021)
 51. Ristimäki Timo (3.11.2021)
 52. Sammatti Jari (3.11.2021)
 53. Sammi Kari (3.11.2021)
 54. Santoo Anne (8.12.2021)
 55. Savonen Eira-Maija (8.12.2021)
 56. Seilo Joni (8.12.2021)
 57. Silomäki Päivi (3.11.2021)
 58. Sälkänmäki Mira (3.11.2021)
 59. Taipale Veikko (19.1.2022)
 60. Talonen-Seppälä Susanne (3.11.2021)
 61. Toivonen Ida (8.12.2021)
 62. Tuominen Juha (6.10.2021)
 63. Turunen Kauko (3.11.2021)
 64. Uusitalo Päivi (8.12.2021)
 65. Viitaharju Saara (3.11.2021)
 66. Viitasaari Aki (20.12.2022)
 67. Viitasalo Pasi (6.10.2021)