Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava 1.6.2017 alkaen sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).
Sidonnaisuusilmoituslomake sekä ohjeet sidonnaisuusilmoitukseen. Kuntaliiton opas: Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa. 

Ilmoitetut sidonnaisuudet:

(asiakirjat avautuvat uuteen välilehteen)

Ala-Kauhaluoma Hilkka
Alppi Jenni
Grönfors Arja
Haapaniemi Aki
Heiniluoma Jari
Holma Janne
Huhtasalo Elisa
Humala Martti
Inkinen Matti
Kaitaranta Kauko
Kallio Erkki
Kalliokoski Juha
Karinsalo-Manninen Raisa
Kivioja Mikko
Koivisto Juhani
Konttinen Ilpo
Korkiakoski Jani
Kovesjärvi Perttu
Kuivanen Mauri
Kuusiluoma Vuokko
Kyösti Jarmo
Kärkelä Pilvi
Lamminmäki Ari
Lehtisaari Riikka
Lempinen Reijo
Leskinen Miikka-Markus
Linna Pertti
Lintula Johanna
Lystilä Tuomo
Lähteenmäki Sari
Mansikkaviita Kyösti
Marttila Jouko
Mattila Mirja
Mustajärvi Juha
Myllymäki Klaus
Myllyniemi Kimmo
Männikkö Jaana
Niemenmaa Kalevi
Niemensivu Veijo
Nord Helena
Ojanen Marjo
Ojennus Reijo
Pihlajamäki Antero
Piilola Taru
Rintala Katja
Ristamäki Tapio
Runsas Pertti
Räsänen Eeva
Salminen Soile
Sammatti Jari
Santoo Anne
Savonen Eira-Maija
Seilo Seppo
Talonen Juha
Talonen-Seppälä Susanne
Tuominen Juha
Turunen Kauko
Uotila Jyrki
Viitaharju Saara
Viitanen Riku
Viitasalo Pasi