Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenien, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä kansallista tietosuojalakia (1050/2018).

Sidonnaisuusilmoituslomake
Kuntaliiton ohjeistus: Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet 

Ilmoitetut sidonnaisuudet:

(asiakirjat avautuvat uuteen välilehteen, suluissa tarkastuspäivämäärä)

 1. Ala-Kauhaluoma Hilkka (2.1.2023)
 2. Annala Jenni (18.01.2023)
 3. Grönfors Arja (15.03.2023)
 4. Haapaniemi Aki(15.03.2023)
 5. Holma Janne (3.11.2021)
 6. Inkinen Matti (8.12.2021)
 7. Järvensivu Tapio (22.8.2023)
 8. Kaitaranta Kauko (8.12.2021)
 9. Kalliokoski Juha (3.11.2021)
 10. Kallioniemi Liisa (6.10.2021)
 11. Kallioniemi Satu (3.11.2021)
 12. Kantola Mikko (3.11.2021)
 13. Karinsalo-Manninen Raisa (15.03.2023)
 14. Kaunismäki Johanna (8.12.2021)
 15. Keskitalo Pentti (6.10.2021)
 16. Kohtala Pertti (3.11.2021)
 17. Koivisto Juhani (3.11.2021)
 18. Kovesjärvi Perttu (8.12.2021)
 19. Kuronen Jarno (8.12.2021)
 20. Kuusisto Atro (8.12.2021)
 21. Kylä-Utsuri Minna (6.10.2021)
 22. Leppihalme Anniina (22.8.2023)
 23. Liesjärvi Manta (3.11.2021)
 24. Linna Pertti (3.11.2021)
 25. Luusalo Antti (8.12.2021)
 26. Lystilä Tuomo (6.10.2021)
 27. Manner Tarja (3.11.2021)
 28. Mansikkaviita Kyösti (8.12.2021)
 29. Mattila Mirja (22.11.2023)
 30. Mettomäki Heikki (3.11.2021)
 31. Mustajärvi Juha (8.12.2021)
 32. Myllymäki Klaus (20.9.2023)
 33. Männikkö Jaana (3.11.2021)
 34. Mäntylä Juho-Pekka (8.12.2021)
 35. Niemenmaa Kalevi (8.12.2021)
 36. Niinimäki-Lehtinen Marianne(20.4.2023)
 37. Ojennus Reijo (15.03.2023)
 38. Paavilainen Simo (8.12.2021)
 39. Pajuniemi Saila (3.11.2021)
 40. Paldanius Ville (20.9.2023)
 41. Pentti Pasi (3.11.2021)
 42. Penttilä Janne (8.12.2021)
 43. Penttilä Maiju (15.03.2023)
 44. Pihlajamäki Antero(15.03.2023)
 45. Pöyhölä Päivi (3.11.2021)
 46. Ristamäki Tapio (20.4.2023)
 47. Ristimäki Timo (18.10.2021)
 48. Sammatti Jari (3.11.2021)
 49. Sammi Kari (3.11.2021)
 50. Santikko Kari (25.5.2023)
 51. Santoo Anne (8.12.2021)
 52. Saukkoriipi Aleksi (15.2.2023)
 53. Savonen Eira-Maija (8.12.2021)
 54. Seilo Joni (8.12.2021)
 55. Silomäki Päivi (3.11.2021)
 56. Sälkänmäki Mira (3.11.2021)
 57. Taipale Veikko (19.1.2022)
 58. Talonen-Seppälä Susanne (3.11.2021)
 59. Toivonen Ida (8.12.2021)
 60. Tuominen Juha (15.03.2023)
 61. Turunen Kauko (3.11.2021)
 62. Uusitalo Päivi (8.12.2021)
 63. Viitaharju Saara (3.11.2021)
 64. Aki Viitasaari  (14.11.2022)
 65. Viitasalo Pasi (15.03.2023)