Vanhemmuus ja vanhemman hyvinvointi 

 • Vanhemmuuteen ei ole yhtä oikeaa mallia ja lapsen kannalta hyvää vanhemmuutta on monenlaista. Vanhemmuus on lapsen perustarpeista (ravinto, lepo, liikunta, sosiaaliset suhteet) huolehtiminen sekä turvan ja rakkauden tarjoamista. 
 • Vaikka vanhemmuuteen liittyy paljon vastuita ja velvollisuuksia, on viisasta olla myös armollinen itselleen. Se mahdollistaa nauttimisen vanhemmuudesta ja tuo paljon hyvää koko perheen elämään. 
 • Jokaisella vanhemmalla on luontaisesti hyvät edellytykset oppia vanhemmuuden taitoja. Lapsen ja nuoren kasvun ja kehitysvaiheiden myötä vanhempikin oppii koko ajan uutta ja näin vanhemnuuden taidot vahvistuvat. 
 • Vanhemmaksi kasvamiseen kuuluu, että joskus tarvitsee myös apua ja neuvoja. 
 • Jokainen vanhempi tarvitsee neuvoja ja apua vanhemmaksi kasvamiseen. 
 • Vanhemmuus on lapsen ja aikuisen välinen ihmissuhde. Merkityksellistä lapsen kannalta on yhdessä vietetty aika ja aikuisen läsnäolo. 
 • Jokaisen lapsen ja vanhemman välille muodostuu ainutlaatuinen suhde, joka rakentuu ja muovautuu lapsen kasvun ja kehityksen myötä. 
 • On tärkeää, että vanhempi pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. 
 • Sekä vanhemman että lapsen hyvinvoinnin perusta rakentuu ravinnosta, liikunnasta, levosta, ja yhteisistä hetkistä sekä hyvistä ihmissuhteista. Kun nämä ovat tasapainossa, se lisää koko perheen hyvinvointia. 

 

Tuki 

 • Onpa perheessä yksi tai useampi vanhempi, on tärkeää, että vanhempi pitää huolta jaksamisestaan. Kenenkään ei tarvitse selvitä vanhemmuudesta yksin. On hyvä pitää huolta siitä, ettei itse uuvu sekä osaa pyytää apua tarvittaessa ja ajoissa. 
 • Tukea kannattaa pyytää läheisiltä, sukulaisilta ja ystäviltä. Toisinaan parhaat näkökulmat löytyvät toisilta vanhemmilta. 
 • Silloin kuin tuntuu, että asiat eivät suju tai jaksaminen on koetuksella, voi tähän asiaan saada tukea ja apua. Saatavilla on ammattiapua eri palveluista. 
 • Vanhemmuuteen saatetaan tarvita erityistä tukea sellaisissa perheissä, joissa esimerkiksi taloudelliset huolet, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai väkivalta haastavat arkea. 
 • Alle on koottu ammattilaistahoja, joihin voi olla yhteydessä, kun koet tarvitsevasi tukea vanhemmuuteen. 

 

Tuetut lomat 

Voit hakea tuettua lomaa eri tahoilta. Tuettua lomaa voi hakea kahden vuoden välein. Tuettua lomaa voi hakea monessa eri elämäntilanteessa. Jokaisella on oikeus hakea lomaa. Lomia järjestetään eri teemoilla ja eri paikkakunnilla, joten kannattaa tutustua eri tahojen lomatarjontaan kun on täyttämässä hakemusta. Apua hakemuksen täyttämiseen voit saada sosiaalitoimistosta.  

https://mtlh.fi/  

https://hyvinvointilomat.fi/  

https://www.solaris-lomat.fi/ 

https://www.nasylomat.fi/ 

https://www.semester.fi/start/  

 

Tukea vanhemmuuteen

 

Erotilanteessa

Lastenvalvojalle voi varata ajan lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevissa sopimusasioissa. Sopimusasiassa sopijaosapuolia ovat lapsen vanhemmat, joten vanhemmat tulevat tapaamiseen pääsääntöisesti yhdessä ja ajan varaavan vanhemman tulee ilmoittaa varatusta ajasta toiselle vanhemmalle.

Lastenvalvojan tehtäviä ovat:

 • isyyden ja äitiyden selvittäminen
 • lapsen elatussopimukset
 • lapsen huolto- ja tapaamissopimukset

  lastenvalvoja Eija Mantila, Puh. 0447865317

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelu on erotilanteessa perheille tarkoitettu palvelu.

Tavoitteena on auttaa vanhempia ristiriitatilanteissa ja tukea heitä rakentamaanvanhemmuuttaan niin, että lapset selviytyvät erosta mahdollisimman hyvin.

Sovittelussa keskustellaan lapsen asioiden järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä, joista vanhempien on keskenään vaikea päästä yksimielisyyteen.

Kumpi tahansa vanhemmista voi ottaa yhteyttä työntekijöihin ja pyytää sovittelua.

Voit olla yhteydessä:

perheneuvoja Katri Alamettälä, Puh. 044 786 5319

lastenvalvoja Eija Mantila, Puh. 0447865317

 

Tukea verkossa  

Huoli navigaattori 

Vanhempainnetti (MLL) 

Vanhempainpuhelin ja chat (MLL) 

Isyysinfo (Miessakit ry) 

Isäluuri (Miessakit ry ) 

Tunnetaidot 

Kun pinna palaa – Tukea rauhoittumiseen (Mielenterveystalo) 

Olen yksin vanhempana (Mielenterveystalo) 

Perhepulma puhelin (Väestöliitto) 

Hyvä kysymys (Väestöliitto) 

Pirkanmaan mielenterveysomaiset 

ITUA-hanke 

Omaolossa voit aloittaa monien julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön nopeasti ja helposti – vaikka kotisohvaltasi. Omaolosta saat tilanteeseesi sopivat suositukset, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja kansallisiin kriteereihin. Omaolo yhdistää sinut tarvittaessa oman alueesi ammattilaiseen ja ajanvaraukseen.)