1Lastenneuvola 

Lastenneuvolatoiminta kuuluu kaikille alle kouluikäisten lasten perheille. Lastenneuvolan tavoitteena on seurata ja turvata lapsen kehitystä ja kasvua eri ikävaiheissa. Neuvolassa tuetaan perheen terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista sekä vanhempien vanhemmuutta ja parisuhdetta. Neuvolaikäiset lapset ovat oikeutettuja maksuttomiin rokotuksiin kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolakäynneille mahdollisuuksien mukaan. 

 

Esimerkki lastenneuvolakäynneistä: 

Kotikäynti n.2 viikon ikäisenä 
Terveydenhoitaja ja lääkäri 4-6 viikon ikäisenä 
Terveydenhoitaja 2kk, 3kk ikäisenä 
Terveydenhoitaja ja lääkäri 4kk ikäisenä (laaja tarkastus) 
Terveydenhoitaja 5kk, 6kk ikäisenä 
Terveydenhoitaja ja lääkäri 8kk ikäisenä 
Terveydenhoitaja 1v ikäisenä 
 

 

Todistus lapsen sairaudesta 

Sairaan lapsen kotihoitoon tarvittavan todistuksen saa omalta lastenneuvolan terveydenhoitajalta, jolle soittamalla saa todistuksen puhelimitse tehdyn arvion perusteella. Sairaslomatodistuksia emme kirjoita takautuvasti, joten otathan yhteyttä lapsen sairastumispäivänä virka-aikana.  

 

Neuvolan yhteistyötahot 

Neuvolassa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyössä neuvolan kanssa tukitahoina toimivat muun muassa perhetyö, perheneuvola, fysioterapia, ravitsemusterapiapalvelut, puheterapiapalvelut lapsiperheiden sosiaalityö ja suun terveyspalvelut. Osaan näistä palveluista voidaan ohjata neuvolan kautta tarvittaessa mm. lähetteellä.  

 

Isyyden tai äitiyden tunnustaminen neuvolassa ja lastenvalvojan luona

Isyyden/äitiyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää. Isyys/äitiys tunnustetaan henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle siinä neuvolassa, jossa raskaana oleva äiti on asioinut. Tulevan lapsen vanhempien tulee olla tunnustuksessa läsnä ja antaa suostumuksensa tunnustukseen.

Mikäli lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä / äitiyttä ole tunnustettu ennen lapsen syntymää neuvolassa, selvitetään isyys / äitiys lastenvalvojan luona. Tarvittaessa laaditaan sopimus lapsen yhteishuollosta.

Lastenvalvojan tehtäviä ovat:

  • isyyden ja äitiyden selvittäminen
  • lapsen elatussopimukset
  • lapsen huolto- ja tapaamissopimukset

Lastenvalvoja  

Eija Mantila 

Puh. 044 7865 317 

 

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta. 

 

Palvelut arkeen 

Kotihoidontuki (KELA) 

Lastenneuvola 

Suunterveyspalvelut 

Varhaiskasvatus 

 

 

Tukea perheelle 

Perhetyö 

Perheneuvola 

 

Erityistason palvelut 

Lastensuojelu 

 

TUKEA VERKOSTA 

Vanhempainnetti (MLL) 

Perhepulma chat (Väestöliitto) 

Lasten mielenterveystalo 

MLL:n Parkanon yhdistys (Facebook-sivu) 

MLL Vanhempainnetti  

Neuvokas perhe – iloa ja hyvinvointia perhearkeen  

Terveyskylän Lastentalo  

Hyvä kysymys – kun elämä askarruttaa  

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille  

Neuvolaikäisen rokotusopas (2021)  

Kela – Lapsiperheiden tuet 

 

 

KELAN LINKIT 

Lapsiperheet

Äitiysavustus 

Lapsilisä

Kotihoidon tuet

Kotihoidon tuki

Sairastaminen

Toimeentulotuki 

Asumisen tuet