Varhaisaikuisuuden kynnyksellä eletään merkityksellisten elämänmuutosten aikaa. Osa valmistuu opinnoista ja suuntaa kohti jatko-opintoja, kutsuntaikäiset suorittavat armeijan/siviilipalveluksen, osa siirtyy työelämään, muuttaa omilleen tai perustaa perheen. Jokaisen elämänpolku on yksilöllinen kokonaisuus. 

Täysi-ikäisyyden myötä nuorelta odotetaan vastuullista toimintaa yhteiskunnan tärkeänä jäsenenä. Hän saa mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mm. vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden myötä. Hyvä koulutus turvaa nuoren aikuisen työllistymistä ja osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Puolustusvoimien palveluksen suorittaville tarjotaan tietotaitoa maanpuolustuksesta ja siviilipalvelukseen hakeutuva saa yleishyödyllistä koulutusta yhteiskunnallisista asioista sekä pääsee osallistumaan työpalveluun. 

Aikuistumisen myötä mahdollisuudet itsenäiseen elämään lisääntyvät ja tunne oman elämän hallinnasta voimistuu. Tukea ja ohjausta saattaa kuitenkin vielä tarvita. Ajankohtaiseksi voi tulla erilaisten sosiaalietuuksien hakeminen (Kela:n opinto- ja asumisetuudet tai erilaiset perhe-etuudet), jatko-opintoihin liittyvät kysymykset, työllistymisen haasteet, muutokset terveydentilassa tms. 

Kaupungilla, oppilaitoksissa ja kolmansilla sektoreilla on  erilaisia tukipalveluja. Palveluihin voi hakeutua, joko ottamalla itse yhteyttä tai ohjatusti jonkin toisen toimijan kautta. Sivupalkista (mobiilissa sivun alaosasta) löydät nuorille aikuisille suunnattuja palveluita. 

 

Palvelut arkeen 

 

Tukea nuorelle aikuiselle 

Erityistason palvelut: 

  • Vammaisten palvelut 
  • Nuorisopsykiatrinen tiimi: Asiakkaat (13-23 –vuotiaat) ohjautuvat nuorisopsykiatriseen tiimiin lähetteellä, jonka laativat nuoren kanssa toimivat työntekijät esimerkiksi terveydenhoitaja, koululääkäri tai koulukuraattori tai muu nuoren kanssa työskentelevä työntekijä. Yhteystiedot: psykiatrinen sairaanhoitaja Toni Mäki-Turja puh. 0447865751 

 

Itsenäiseen elämään: 

  • Omaan kotiin (Martat) 
  • Oma olo:    Omaolossa voit aloittaa monien julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön nopeasti ja helposti – vaikka kotisohvaltasi. Omaolosta saat tilanteeseesi sopivat suositukset, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja kansallisiin kriteereihin. Omaolo yhdistää sinut tarvittaessa oman alueesi ammattilaiseen ja ajanvaraukseen. 

 

Tukea verkossa 

Väestöliitto, nuoret aikuiset 

Mielenterveystalo 

Sekasin chat 

Nuorten exit  

Päihdelinkki 

Mieli ry:n kriisipuhelin 

Rikosuhripäivystys 

Liikuntaa netissä 

 

Tietoa kutsunnoista ja asevelvollisuudesta 

Asevelvollisen avustukset KELA 

Kutsunnat 

Puolustusvoimat varusmiespalvelus 

Siviilipalvelus 

 

KELAN LINKIT 

Opiskelijat

Sairastaminen

Työttömät

Asevelvolliset

Kuntoutus

Toimeentulotuki

Asumisen tuet