Mitä tarkoitetaan neuropsykiatrisilla häiriöillä? 

  • Neuropsykiatrisista häiriöistä käytettän usein nepsy nimistystä 
  • Nepsy-häiriöt ovat kehityksellisiä häiriöitä, jotka liittyvät aivojen rakenteeseen tai toimintaan. Ne ilmenevät usein osittain perinnöllisinä. 
  • Yleisimpiä diagnoosinimikkeitä ovat mm. ADHD/ADD, autismikirjon häiriö, kehityksellinen kielihäiriö ja Tourette. 
  • Ne ilmenevät kullekin häiriölle tyypillisenä toimintatapana ja käyttäytymisenä. 
  • Nepsy-vaikeudet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kielelliseen ja ei-kielelliseen viestintään, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyyn ja oman toiminnan ohjaamiseen. 
  • Nepsy-häiriöihin liittyy usein myös unen, oppimisen, kielenkehityksen ja motoriikan haasteita, mielialavaihteluita, ahdistus- tai pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä. 
  • On yksilöllistä, miten oireet ilmenevät ja kuinka voimakkaita ne ovat. Myös ympäristö ja ikäkausi vaikuttavat ilmenemiseen. Tämän vuoksi tuen muodot tulee miettiä yksilöllisesti. 
  • Kaikilla ihmisillä on jossain määrin nepsy-piirteitä, eivätkä ne aina johda diagnoosiin. Mikäli piirteet aiheuttavat huomattavia haasteita arjessa, voidaan tarvittaessa selvittää, täyttyykö neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiset kriteerit. 
  • Joskus samankaltaisia oireita voivat tuoda esim. haastava perhetilanne, epäsäännölliset elintavat, fyysiset sairaudet tai traumat. 
  • Neuropsykiatrisen diagnoosin voi asettaa ainoastaan lääkäri. 

  

Mikäli sinulla herää huoli neuropsykiatrisista häiriöstä, voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä  Perheneuvolaan

 

KELAN LINKIT 

Sairastaminen

Vammaistuet