Ala-asteikäinen elää keskilapsuutta. Silloin lapsi oppii paljon uusia taitoja, kerryttää tietoa ja alkaa harjoitella yhä enemmän myös itsenäisesti toimimista. Tässä iässä monet taidot automatisoituvat ja nopeutuvat. Näiden myötä mahdollistuu yhä monimutkaisempien asioiden oppiminen. Kouluun menon myötä lapsen elämänpiiri laajenee ja vuorovaikutussuhteet lisääntyvät. Mikäli lapsen suoriutuminen koulussa aiheuttaa huolta kannattaa olla yhteydessä opettajaan.  

 

Lapsen kyky säädellä tunteitaan ja tarkkaavaisuuttaan kehittyy huomattavasti. Tässä on kuitenkin suuriakin yksilöllisiä eroja ja lapsi voi tarvita aikuisen apua erityisesti ponnistelua ja suunnittelua vaativissa tilanteissa. Vanhempien haastava tehtävä on asettaa rajat sekä antaa lapselle ikä- ja kehitystason mukaisesti vapautta ja vastuuta.  

 

Mikäli haasteet tai tuen tarve liittyvät parisuhteeseen tai vanhemmuuteen apua löytyy vanhemmuuden ja parisuhteen tuki-sivulta. 

 

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa alla olevista linkeistä. 

7-9-vuotiaan kasvu ja kehitys 

9-12-vuotiaan kasvu ja kehitys 

 

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 

Oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa:  

Parkanon koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kihniön koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

  

Koulujen toiminta:  

Parkano

Kihniö

 

TUKEA ARKEEN 

Perheneuvola 

Lapsiperheiden sosiaalityö 

Harrastusesite: Mitä tekisin?

 

KELAN LINKIT 

Lapsiperheet

Sairastaminen

Koulumatkatuki