Nuoruus ajoittuu keskimäärin ikävuosiin 13-18. Nuoruusikä alkaa murrosiästä ja päättyy varhaisaikuisuuteen. Murrosiän käynnistyminen saa nuoressa aikaan sarjan merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, joihin sopeudutaan nuoruusvaiheen etenemisen myötä. Keskeisiä kehitystehtäviä ovat vanhemmista irrottautuminen, turvautuminen ikätovereihin, sopeutuminen murrosiän muutoksiin sekä oman seksuaali-identiteetin jäsentely. Nuoruusvaiheen muutokset tapahtuvat yksilölliseen tahtiin eikä tämän vuoksi ole mielekästä verrata nuoria toisiinsa. Vaihe pitää sisällään epävarmuuden tunteita, hyväksytyksi tulemisen tarvetta sekä ryhmäytymistä erilaisiin sidosryhmiin. Nuoren psyykkinen irtaantuminen vanhemmistaan on osa luonnollista kasvua kohti itsenäistä ja omilla mielipiteillä varustettua aikuisuutta. Murrosikä voi joskus olla niin raju, että nuori tarvitsee perheen ulkopuolista apua. Sivupalkista löydät tietoa erilaista arjen ja tuen palveluista nuorille sekä nuorille suunnatuista kohtaamispaikoista.  

Voimakkaasta itsenäistymisen tarpeestaan huolimattaa, nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen ohjausta ja tukea. Vanhempi voi kasvatustyössään kohdata myös itse lisätuen tarvetta. LAITA TÄHÄN LINKKI VANHEMMUUDEN TUKI -sivulta löydät tietoa erilaisista palveluista. 

 

12-15-vuotiaan kasvu ja kehitys 

15-18-vuotiaan kasvu ja kehitys 

 

Palvelut arkeen 

Perusopetuspalvelut 

Lukiokoulutus 

Ammatillinen koulutus 

Opintopolku 

Opiskelijan etuudet KELA 

Oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto 

Oppilashuolto  (Parkano)

Oppilashuolto (Kihniö)

 

Tukea nuorelle ja perheelle 

 

Nuorisotyö

Antti Luusalo, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 

Parkanon kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut 

0447865512, antti.luusalo@parkano.fi 

Instagram: parkanonnuoli 

Facebook: parkanonvapaa-aikapalvelut 

https://www.parkano.fi/nuoriso/ 

https://www.parkano.fi/liikunta/ 

 

 

Erityistason palvelut

  • Nuorisopsykiatrinen tiimi: Asiakkaat (13-23 –vuotiaat) ohjautuvat nuorisopsykiatriseen tiimiin lähetteellä, jonka laativat nuoren kanssa toimivat työntekijät esimerkiksi terveydenhoitaja, koululääkäri tai koulukuraattori tai muu nuoren kanssa työskentelevä työntekijä. Yhteystiedot: psykiatrinen sairaanhoitaja Toni Mäki-Turja puh. 0447865751 
  • Lastensuojelu 
  • Vammaispalvelut

 

Kohtaamispaikat

 

Tukea verkossa

Terve koululainen 

Liikuntaa netissä 

Fressis, Terveystietoa nuorille 

Nuorten mielenterveystalo 

Nuortennetti (MLL) 

Nuorisoneuvola nuorten vanhemmille (MLL) 

Väestöliiton nuorten nettisivut 

Sekasin chat 

Lasten ja nuorten cahat (ensi- ja turvakotienliitto) 

Rikosuhripäivystyksen nuortensivu 

Nuorten exit 

Nuorten eroauttaminen vanhempien erossa (Kasper Ry) 

Mieli ry:n nuorten sivut 

Päihdelinkki  

Omaolo Omaolossa voit aloittaa monien julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön nopeasti ja helposti – vaikka kotisohvaltasi. Omaolosta saat tilanteeseesi sopivat suositukset, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja kansallisiin kriteereihin. Omaolo yhdistää sinut tarvittaessa oman alueesi ammattilaiseen ja ajanvaraukseen. 

 

 

KELAN LINKIT  

Lapsiperheet

Opiskelijat

Sairastaminen

Asevelvolliset

Asumisen tuet