Alle kouluikäisestä lapsesta käytetään usein nimitystä leikki-ikäinen. Leikki-iässä lapsi omaksuu valtavan määrän uusia psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä taitoja. Jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan ja kasvu on yksilöllistä. Tasapainoiseen kehitykseen lapsi tarvitsee fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen kasvuympäristön. Uusia asioita lapsi oppii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Niitä hän opettelee tarkkailemalla, matkimalla ja kokeilemalla. Lapsi tarvitsee aikuisen huolenpitoa ja suojelua. 

Vanhempien tehtävänä on asettaa rajoja ja kestää lapsen kiukkua. Lapsi tarvitsee aikuista pettymysten ja epäonnistumisten sietämisessä sekä toisinaan rauhoittumiseen. Vaikka lapsi harjoittelee omatoimisuutta, hän tarvitsee kuitenkin paljon vanhempien huolenpitoa ja hellyyttä. Joskus lapsi voi tarvita myös rohkaisua ja tukea aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin sekä sosiaalisiin tilanteisiin.  

Pienten lasten kasvuun ja kehitykseen voi liittyä myös huolia ja haasteita. Huolen kanssa ei kannata jäädä yksin, tukea ja apua on saatavilla huolen koosta riippumatta. Monet ilon aiheet ja huolet ovat samankaltaisia eri perheissä. 

Lapsen kasvusta ja kehityksestä löydät lisää tietoa alla olevista linkeistä 

1-2-vuotiaan kasvu ja kehitys 

2-3-vuotiaan kasvu ja kehitys 

3-4-vuotiaan kasvu ja kehitys 

4-5-vuotiaan kasvu ja kehitys 

5-6-vuotiaan kasvu ja kehitys 

 

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän Lastentalosta. 

 

 Palvelut arkeen 

Lastenneuvola

Suun terveys

Varhaiskasvatus 

 

Tukea perheelle :

Perhesosiaalityö

Perhepalvelut

Perheneuvola

Erityistason palvelut, lastensuojelu

 

Tukea verkosta 

Neuvokas perhe 

Vanhempainnetti (MLL) 

Perhepulma chat (Väestöliitto) 

Lasten mielenterveystalo 

 

Lastenneuvola 

Lastenneuvolatoiminta kuuluu kaikille alle kouluikäisten lasten perheille. Lastenneuvolan tavoitteena on seurata ja turvata lapsen kehitystä ja kasvua eri ikävaiheissa. Neuvolassa tuetaan perheen terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista sekä vanhempien vanhemmuutta ja parisuhdetta. Neuvolaikäiset lapset ovat oikeutettuja maksuttomiin rokotuksiin kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan neuvolakäynneille mahdollisuuksien mukaan. 

Esimerkki lastenneuvolakäynneistä: 

Terveydenhoitaja 1v ikäisenä 
Terveydenhoitaja ja lääkäri 1,5 vuoden ikäisenä (laaja tarkastus) 
Terveydenhoitaja 2v, 3v ikäisenä 
Terveydenhoitaja ja lääkäri 4v ikäisenä (laaja tarkastus) 
Terveydenhoitaja 5v, 6v ikäisenä  

 

Todistus lapsen sairaudesta 

Sairaan lapsen kotihoitoon tarvittavan todistuksen saa omalta lastenneuvolan terveydenhoitajalta, jolle soittamalla saa todistuksen puhelimitse tehdyn arvion perusteella. Sairaslomatodistuksia emme kirjoita takautuvasti, joten otathan yhteyttä lapsen sairastumispäivänä virka-aikana.  

 

Neuvolan yhteistyötahot 

Neuvolassa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Yhteistyössä neuvolan kanssa tukitahoina toimivat muun muassa perhetyö, perheneuvola, fysioterapia, ravitsemusterapiapalvelut, puheterapiapalvelut lapsiperheiden sosiaalityö ja suun terveyspalvelut. Osaan näistä palveluista voidaan ohjata neuvolan kautta tarvittaessa mm. lähetteellä.  

Neuvolan yhteystiedot 

 

 

Tukea verkosta 

MLL:n Parkanon yhdistys (Facebook-sivut) 

MLL Vanhempainnetti  

Neuvokas perhe – iloa ja hyvinvointia perhearkeen  

Terveyskylän Lastentalo  

Hyvä kysymys – kun elämä askarruttaa  

Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille  

Neuvolaikäisen rokotusopas (2021)  

Kela – Lapsiperheiden tuet  

 
Kelan linkit

Lapsiperheet

Lapsilisä

Lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki

Sairastaminen