Lainsäädännön lisäksi kaupungin toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä ja ohjeilla. Tärkein johtosääntö on hallintosääntö, jossa määritellään kaupungin organisaatio, henkilöstöjärjestelmä ja toimielinten sekä viranhaltijoiden ratkaisuvalta.

Hallintosääntö 
Asiakirjajulkisuuskuvaus
Parkanon kaupungin viestintäsuunnitelma
Rakennusjärjestys
Parkanon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset    ja  perustelut
Kaupunginhallituksen ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta
Parkanon kaupungin konserniohje
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Parkanon kaupungin hankintaohje  
Parkanon-kaupungin-tietoturvapolitiikka  ja Parkanon kaupungin tietosuojapolitiikka