Lainsäädännön lisäksi kaupungin toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä ja ohjeilla. Tärkein johtosääntö on hallintosääntö, jossa määritellään kaupungin organisaatio, henkilöstöjärjestelmä ja toimielinten sekä viranhaltijoiden ratkaisuvalta.

Hallintosääntö 
Kaupunginhallituksen ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta
Parkanon kaupungin konserniohje
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Parkanon kaupungin hankintaohje  
Parkanon kaupungin sopimushallinnan ohje
Parkanon-kaupungin-tietoturvapolitiikka  ja Parkanon kaupungin tietosuojapolitiikka