Romuajoneuvosta tai hylätystä ajoneuvosta voi ilmoittaa:

  • yleisen tien osalta Tiehallinnolle: tienkäyttäjän linja 0200-2100
  • katujen, yksityisteiden ja yksityisten alueiden osalta kaupungin tekniselle osastolle:
    (03) 4433 631 tai 044 7865 631
  • liikenneturvallisuutta vaarantavan ajoneuvon osalta poliisille: 112