Rakennushankkeen suunnittelua aloitettaessa kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, jossa selvitetään hankkeen luvanvaraisuus.

Rakennusvalvonta käsittelee rakentamiseen liittyvät luvat:

Poikkeamislupa ( MRL 171 §)
Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137§)
Rakennuslupa (MRL 125§)
Toimenpidelupa (MRL 126§)
Rakentamisilmoitus (MRL 129§ )
Purkamislupa (MRL 127§)
Kokoontumistilan henkilöiden enimmäismäärä (MRA 54§)
Vastuuhenkilöiden hyväksyntä (suunnittelijat, työnjohtajat MRL 120§ ja MRL 122§)
Maisematyölupa ( MRL 128 §)

Luvat haetaan Lupapisteen kautta.

Paperisten hakemusten käsittely on rakennusvalvontataksan mukaisesti maksullista.